Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează Procedura Simplificata pentru furnizare de „Materiale direct atribuite susținerii activităților de educație și formare (kit student)” in cadrul proiectului START.EXE, Cod: POCU/626/6/13/130654 conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1084295 din 08.04.2021 publicat în SEAP.