Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează Procedura Simplificata pentru furnizare de Mobilier în cadrul proiectului cu titlul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a structurilor de învățământ preuniversitar din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-6741 din cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma: 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior / Investiția:  13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și / Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitlizarea educației/ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standardele ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare,  finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR),  conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1130436 din 29.08.2023 publicat în SEAP.