Luni, 27 iunie 2022, Excelența Sa Victor CHIRILĂ, Ambasadorul Republicii Moldova în România, a efectuat o vizită oficială la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC. La întâlnire au mai fost prezenți domnul Emil JACOTĂ, Ministru consilier la Ambasada Republicii Moldova în România, domnul Alexei ȚURCAN, Consulul General al Republicii Moldova la Iași și prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare.

În cadrul întâlnirii, s-a evidențiat colaborarea pe care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o are cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În prezent, prima universitate modernă a României are încheiate 9 acorduri bilaterale cu universități din Republica Moldova, iar în perioada 2010 – 2022 s-au derulat 4373 de vizite la instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Studenții, cadrele didactice și cercetătorii din Universitatea noastră au derulat stagii de studii și de predare în cadrul proiectelor/programelor TEMPUS, Jean Monnet, Erasmus Mundus, Erasmus+, stagii de cercetare/documentare în cadrul proiectelor bilaterale de cercetare sau a proiectelor transfrontaliere și au participat la diferite evenimente științifice.  Cercetătorii din Republica Moldova au elaborat 71 de lucrări științifice în comun cu parteneri din UAIC, în perioada 2010-2021 (conform Web of Science).

La această întrevedere s-a mai discutat și despre faptul că, în ultimii ani, UAIC și-a consolidat relațiile de colaborare cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova atât prin organizarea programelor de studii din cadrul Extensiunilor UAIC la Bălți și Chișinău, cât și prin încheierea unor acorduri privind desfășurarea unor programe comune de studii. Astfel, în baza acestor acorduri, au fost acceptați 29 de studenți din Republica Moldova de la Universitatea de Stat a Moldovei (14 studenți) și de la Academia de Studii Economice a Moldovei (15 studenți), care, după examenul de finalizare a studiilor, vor obține câte o diplomă de la fiecare dintre cele două universități. Pe de alță parte, în anul universitar 2021-2022, numărul de studenți din Republica Moldova la studii complete la UAIC este de 1801, cu aproximativ 1000 de studenți mai mult față de anul academic 2010-2011.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER a subliniat, în timpul discuțiilor, importanța cooperării cu universitățile de peste Prut, posibilitatea înființării unor noi specializări în cadrul extensiunilor UAIC deja funcționale în Republica Moldova, precum și organizarea unor noi extensiuni.              De asemenea, s-a discutat despre inițierea unor parteneriate între UAIC și universități din Republica Moldova în vederea realizării unor proiecte comune privind digitalizarea procesului de învățământ. Excelența Sa Victor CHIRILĂ și-a manifestat aprecierea pentru cooperarea actuală dintre UAIC și universitățile din Republica Moldova, totodată confirmând disponibilitatea pentru extinderea acordurilor și parteneriatelor încheiate între UAIC și instituțiile academice din Republica Moldova.