Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de CS III – cercetător științific III, pe perioadă determinată de 24 luni, de la data finalizării concursului până la data de 30.10.2023, timp de lucru parțial de 40 ore/lună, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Nanoreactoare fotocatalitice inovative de tip miez/manta@gol@manta, acronim GHOST 3D, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1385, derulat în cadrul Facultății de Chimie