Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de cdoctorand, pe perioadă determinată (pe durata derulării contractului), cu timp de lucru parțial – 50 ore/lună (3 ore/zi), în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul “Comportamentul de Economisire al Gospodăriilor- O Analiză Socio-Economică din Perspectiva Gospodăriilor, Băncilor și a Autorităților de Reglementare”, acronim SAVEBEHAVE, Cod Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0929