Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de DOCTORAND, pe perioadă determinată (de la data finalizării concursului până la data de 11.05.2024), cu timp parțial, ½ normă – 4 ore/zi, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Semnificația ecologică și evolutivă a polimorfismului cromatic la specii de reptile cu caracteristici biologice contrastante”, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2021-1452