Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post de MASTERAND,  pe perioadă determinată (pe durata derulării proiectului),  cu timp de lucru parțial de 2 ore/zi, în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul „Dezvoltarea unei noi generații de agenți antimicrobieni cu schelet hibrid azaheterociclic prin metode ecologic prietenoase“, acronim ANTIM-HET-ECO, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0371.