UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs în cadrul proiectului POCU  993/6/13/153322, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile cu titlul „Suport educational și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod My-SMIS 2014: 153322, Contract nr. 62779/06.06.2022, derulat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru ocuparea următoarelor posturi:

  1. Manager de proiect, 1 post, 22 ore/lună, perioadă determinată (de la data finalizării concursului până la data de 30.11.2023)
  2. Coordonator programe de cercetare avansată, 1 post, 27 ore/lună, perioadă determinată (de la 01.10.2022 până la data de 30.11.2023);