UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs în cadrul proiectului cu titlul „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea și a ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea – cod 2.366.” proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, cod My-SMIS 2014: 152393, Contract nr. 1396/27.04.2022, implementat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru ocuparea posturilor, conform anunțului afișat: