UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează examen de promovare pentru ocuparea următorului post de execuţie obţinut prin transformarea propriului post: 1 post – Administrator financiar grad II (S), normă întreagă, perioadă nedeterminată la Serviciul Schimburi Internaționale – Direcția Cămine și Cantine