Facultatea de Drept a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are calitatea de partener în cadrul proiectului ,,Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”,  finanţat prin POSDRU, alături de Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti (aplicant) și Universitatea din Craiova (partener).

Obiectivul central al proiectului constă în îmbunătăţirea procesului continuu de formare a cercetătorilor post-doctorat şi a doctoranzilor. În calitate de partener 1, Facultatea de Drept participă la proiect prin organizarea unor serii de activităţi specifice: acordarea de burse de studiu, mobilităţi internaţionale, organizarea de conferinţe internaţionale, publicarea rezultatelor cercetării.

Bursele doctorale şi postdoctorale se acordă cu scopul de a sprijini tinerii cercetători să se angajeze la realizarea unor teme de cercetare, în strânsă legătură cu strategia UAIC, în domeniul cercetării ştiinţifice. Având în vedere parteneriatul proiectului şi implicarea universităţilor partenere în implementarea acestuia, s-au repartizat: 43 burse doctorale şi 20 burse postdoctorale pentru Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, 27 burse doctorale şi 13 burse postdoctorale pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi 5 burse doctorale şi 7 burse postdoctorale pentru Universitatea din Craiova.

Pentru detalii privind condiţiile de eligibilitate, procedura de selecţie, calendarul de selecţie, vă rugăm să consultaţi pagina de internet a Facultăţii de Drept: http://laws.uaic.ro/proiect2014/