Pe data de 7 aprilie 2014  au fost semnate contractele de finanțare pentru două proiecte de burse doctorale și postdoctorale, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cu titlul: PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE ÎN ROMÂNIA, ID 134197 și ID 142115, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași fiind partenera ASE București în implementarea acestora, în perioada 08.04.2014–07.10.2015.

În total vor beneficia de sprijin financiar 50 doctoranzi ai SDEAA și 18 cercetători postdoctorali, absolvenți ai studiilor doctorale în domeniul științelor economice.

Pentru bursele doctorale, în cuantum de 1.500 lei/lună, sunt eligibili doctoranzii înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.

Bursele postdoctorale de 2.500 lei/lună pot fi accesate de către cei care au obținut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral și care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.

Este important de menționat faptul că, beneficiarii burselor postdoctorale pot derula un stagiu de cercetare în străinătate, caz în care cuantumul bursei crește până la 4.200 lei/lună, în timp ce proiectele oferă sprijin academic (tutorat științific) și financiar pentru participarea la conferințe internaționale (una pentru doctoranzi și două pentru postdoctoranzi) și pentru creșterea vizibilității externe a cercetării. Conform calendarului activităților incluse în proiect, săptămâna viitoare vor fi făcute publice procedurile de urmat și condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul acestor proiecte. Mult succes!

Mai multe informații se găsesc pe site-urile: excelenta.ase.ro și performanta.ase.ro

Expert monitorizare grup țintă: conf.univ. dr. Liviu Maha (mlg@uaic.ro)

Clarificări, răspunsuri la: mlg@uaic.ro