Ministerul Educaţiei a avizat favorabil, prin adresa nr. 24575 din 12.02.2024, Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, adoptată de Senatul Universitar în şedinţa din 18 ianuarie 2024.

Textul acesteia poate fi consultat aici.