Cercetătorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au descoperit recent, în cadrul Laboratorului de Biofizică Moleculară și Fizică Medicală al Facultății de Fizică, un nou mecanism de detecție genetică a virusului SARS-CoV-2 prin metode de programare moleculară. Rezultatele științifice obținute de echipa de cercetători sunt publicate în prestigiosul jurnal științific „Analytical Chemistry” al American Chemical Society din Statele Unite ale Americii.

Studiile efectuate ar putea constitui fundamentul științific pentru viitoare inovații, care să ofere instrumente mai ieftine,  portabile și mai ușor de utilizat decât cele folosite în prezent, capabile să identifice prezența simultană a urmelor de acizi nucleici asociate diferiților patogeni, sau potențial utile în aplicații criminalistice și detecția rapidă a unor compuși utilizați în sinteza diferitelor arme tactice biologice și chimice.

„Una dintre lecțiile predate de recenta pandemie cauzată de virusul SARS-CoV-2 se referă la necesitatea stringentă de a descoperi și de a pune în practică tehnici noi, ieftine și ușor de implementat, utile în detecția acizilor nucleici implicați în manifestarea timpurie a diferitelor patologii transmisibile. În practica actuală, există în acest sens tehnici implementate cu succes, cum ar fi „reverse-transcription” PCR (RT-PCR), „next-generation sequencing” (NGS) etc. Cu toate avantajele derivate din maturitatea funcțională a acestor tehnici, ele sunt grevate de un număr de dezavantaje ce constituie uneori bariere impenetrabile pentru folosirea lor eficientă în economii sau comunități slab dezvoltate financiar, cum ar fi: costuri de operare mari, nevoia implicării unui personal înalt calificat în exploatarea acestor tehnici, proceduri de lucru relativ complexe ce necesită infrastructură dedicată. Descoperirea realizată în cadrul Laboratorului de Biofizică Moleculară și Fizică Medicală se referă la detecția simultană a mai multor secvențe genetice similare structural cu unele ce provin de la „nucleocapsid phosphoprotein” (N-gene) a virusului SARS-CoV-2. În acest scop, cu ajutorul unor aminoacizi de tip arginină, am programat molecular secvențe genetice de tip „probă” construite pe baza unor acizi nucleici peptidici, în așa fel încât asocierea acestora cu diferite fragmente genetice ale virusului SARS-CoV-2 să rezulte în complecși moleculari ușor identificabili, prin amprenta moleculară individualizată lăsată în urma interacțiunii cu un detector nanoscopic (nanopor proteic). Descoperirea noastră este utilă mai ales în identificarea secvențelor genetice „țintă” ce au dimensiuni identice, diferențiate fiind doar la nivelul câtorva nucleotide. În acest fel, se poate operaționaliza o nouă strategie de identificare rapidă, multiplex, a unor secvențe genetice cunoscute împreună cu variante particulare (mutații) ce pot să apară în cursul evoluției pandemice”, a declarat Prof. Tudor LUCHIAN, coordonator al echipei de cercetare de la Facultatea de Fizică a UAIC.

Cercetătorii din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” care au contribuit la obținerea acestor rezultate științifice sunt: conf. univ. dr. Loredana MEREUȚĂ, cercetător științific dr. – gradul II Alina ASANDEI, cercetător științific dr. Isabela DRAGOMIR și prof. univ. dr. Tudor LUCHIAN.

Mai multe informații sunt publicate aici.