Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) continuă demersurile pentru a întocmi un punct de vedere în legătură cu suspiciunea de plagiat asupra tezei de doctorat cu titlul „Particularitățile criminalității organizate în România”, susținută de domnul Codruț Olaru la data de 6 septembrie 2013.

La 29.10.2018, UAIC a primit de la Ministerul Educației Naționale notificarea cu privire la existența unei sesizări privind lucrarea de doctorat amintită și solicitarea de a transmite copii ale dosarului și tezei, precum și de a transmite un punct de vedere instituțional. Solicitarea a fost preluată de Comisia de Etică a Universității, care a demarat demersurile de stabilire a unei comisii de experți la data de 15.11.2018.

Deoarece Școala Doctorală de Drept a argumentat că nu poate nominaliza, în mod obiectiv, un număr de trei experți care să poată face parte dintr-o astfel de comisie, la data de 07.12.2018, UAIC a transmis Ministerului Educației Naționale o adresă în care se menționa imposibilitatea Comisiei de Etică de a numi, în mod regulamentar, o comisie care să poată analiza în mod obiectiv teza de doctorat vizată de sesizarea de plagiat și solicita aplicarea art. 69 alin. 2 teza finală din H.G. nr. 681/2011 privind codul studiilor universitare de doctorat, și anume numirea de experți externi pentru analizarea tezei de doctorat presupus plagiate. De asemenea, la data de 21.12.2018, Comisia de Etică a UAIC a transmis o solicitare de recomandare a unor experți către universitățile membre ale Consorțiului Universitaria (Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara), solicitare la care s-a primit o singură nominalizare.

Prin urmare, la 13 februarie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a transmis Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Învățământ Universitar, adresa nr. 2474, în care a invocat imposibilitatea de a constitui o comisie de analiză a tezei de doctorat vizate și, implicit, de a transmite un punct de vedere și a reluat solicitarea de numire a unor experți externi, conform prevederilor art. 69 alin. 2 teza finală din H.G. nr. 681/2011. De asemenea, UAIC a anexat la adresa trimisă către MEN 18 documente, printre care o copie „conform cu originalul” a tezei de doctorat cu titlul „Particularitățile criminalității organizate în România”, reglementările interne în vigoare la data înmatriculării la studii de doctorat a domnului Codruț Olaru, informații privind autorul tezei și copii ale documentației aferente susținerii publice a tezei de doctorat.

Întrucât nu s-a putut desemna o comisie formată din experți externi, Comisia de Etică a UAIC a reluat demersurile pentru desemnarea unei comisii interne, printr-o adresă transmisă la data de 02.07.2019 către Școala Doctorală de Drept din cadrul UAIC, care a reafirmat imposibilitatea de constituire a unei comisii de analiză. Pe cale de consecință, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași reia demersurile pentru identificarea de experți atât interni cât și externi pentru a forma o comisie care să poată analiza în mod obiectiv și exprima un punct de vedere pertinent în legătură cu suspiciunea de plagiat care planează asupra tezei de doctorat cu titlul „Particularitățile criminalității organizate în România”, susținută de domnul Codruț Olaru.