Luni, 7 iunie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a participat la o întâlnire online cu reprezentanți ai Universității Naționale de Economie din Odesa (UNEO). UAIC a fost reprezentată la întâlnire de prof. univ. dr. Tudorel TOADER – rector, prof. univ. dr. Daniela COJOCARU – prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare, conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii și Extensiunile UAIC  și Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN – prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în timp ce din partea UNEO au participat prof. dr. hab. Anatoliy KOVALYOV – rector, Oleksandr LITVINOV – prorector activitate științifică, E.S. Tiberiu-Leonida ȘARPE, consulul României la Odesa și Serhii KAPTALAN – profesor asociat UNEO, Director al Agenției de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”.

Pe parcursul discuțiilor s-a stabilit încheierea unui parteneriat între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Națională de Economie din Odesa, prin intermediul Consulatului General al României la Odesa, Ucraina, și al Agenției de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”. Parteneriatul își propune inițierea de proiecte în domenii de interes comun, colaborarea în cadrul unor programe comunitare, pregătirea de specialiști pentru accesarea de finanțare nerambursabilă. De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a discutat și despre posibilitatea dezvoltării de programe de studii comune cu diplomă dublă sau înființarea unei extensiuni a UAIC la Odesa.

În prezent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are încheiate acorduri bilaterale cu nouă instituții de învățământ superior din Ucraina. În perioada 2010-2020, 250 vizite academice au fost efectuate de studenții, profesorii și cercetătorii UAIC la universități sau alte organizații din Ucraina, sub formă de stagii de studiu, predare sau practică, vizite de cercetare sau participări la diverse evenimente științifice.