Ne face plăcere să vă împărtășim știrea că în perioada 24-28 octombrie 2022, studenți din trei universități partenere au participat la o Săptămână Intensivă de învățare organizată în cadrul proiectului Erasmus+ CONFIDENT (nr. proiect 2020-1-RO01-KA226-HE-095384) la Iași, România. 5 studenți de la Hochschule Bremen, Germania, 5 studenți de la Tampere University of Applied Sciences, Finlanda si 12 studenți de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România s-au împrietenit și au parcurs împreună cele două module de învățare online dezvoltate în cadrul proiectului CONFIDENT. Studenții au interacționat atât fizic cu colegii și profesorii participanți cât și online pe platformele Digicampus și Cyber Cafe. Cele două module (Comunicare Interculturală și Învățare Digitală), finanțate de Uniunea Europeană prin proiectul Erasmus+ CONFIDENT, au fost dezvoltate de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași alături de partenerii săi, Hochschule Bremen (Germania) și Tampere University of Applied Sciences (Finlanda). Modulele sunt destinate tuturor studenților, atât celor mobili, cât și celor care-și doresc îmbunătățirea acestor competențe în scopul unei mai bune inserții pe piața muncii. Linkul la care pot fi accesate cele două module este următorul: https://digicampus.fi/login/index.php. Vă invităm cu drag să le parcurgeți!

Echipa CONFIDENT

În perioada 6-10 decembrie 2021, reprezentanții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor au participat la Întâlnirea Transnațională a partenerilor din cadrul proiectului CONFIDENT, găzduită de University of Applied Sciences Bremen, Germania. Proiectul Erasmus+ Enhancing Intercultural and Digital COmpeteNces oF MobIle StuDENts in Times of Crisis (acronim CONFIDENT) este finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în cadrul Acțiunii Cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic ca răspuns la situația provocată de pandemia de COVID-19 în domeniul învățământului superior, Parteneriate pentru pregătirea digitală în educaţie (KA226). UAIC este coordonator al proiectului, având ca parteneri Bremen University of Applied Sciences (Germania) și Tampere University of Applied Sciences (Finlanda).

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor digitale și interculturale ale studenților care vor urma un semestru de mobilitate în străinătate, înainte de plecarea la universitatea gazdă și pe parcursul mobilității lor. În cadrul întâlnirii transnaționale s-a finalizat primul produs intelectual al proiectului, Chestionarul de autoevaluare a competențelor interculturale și digitale, și s-au planificat activitățile de distribuire ale acestuia. De asemenea, au fost constituite echipele de lucru pentru următoarele produse intelectuale – modulele online de dezvoltare a competențelor interculturale și digitale ale studenților mobili – și au fost discutați pașii necesari pentru realizarea acestora. Discuțiile despre proiectarea celui de-al patrulea produs intelectual, un spațiu virtual pentru socializare destinat studenților mobili, au fost prefațate de participarea la Ziua internațională la Hochschule Bremen. Prin activitățile propuse, proiectul Confident va asigura o mai bună integrare socială și culturală a studenților români și internaționali în noul mediu academic, îi va echipa cu instrumente interculturale și digitale care îi vor ajuta în cariera viitoare, le va spori încrederea în ei înșiși și va crește gradul de internaționalizare acasă a studenților non-mobili.