Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a obţinut recunoaşterea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) pentru trei domenii ale științelor umaniste, în urma procesului de evaluare și clasificare a editurilor cu profil umanist din România și Republica Moldova, organizat de CNCS, prin Comisia de Științe Umaniste, în cursul anului 2020. Astfel, pentru domeniul Istorie și studii culturale, Editura UAIC a fost evaluată la categoria A, iar pentru domeniile Filologie, respectiv Filosofie, a fost evaluată la categoria B. Acest rezultat plasează Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi printre cele mai importante edituri universitare din România.

CNCS foloseşte trei categorii valorice în ierarhizarea editurilor (A, B și C), această evaluare fiind valabilă pentru o perioadă de patru ani, respectiv 2020-2024.

Scopul acestei evaluări este acela de a furniza un instrument reper pentru analiza publicațiilor științifice ale cercetătorilor sau instituțiilor cu profil de cercetare din România în cadrul evaluărilor instituționale sau naționale ale acestora, în cadrul validării concursurilor didactice, în cadrul stabilirii eligibilității pentru participarea la granturile științifice.

La ultima evaluare realizată în anul 2011 de către CNCS, Editura Universității a fost încadrată la categoria B pentru 9 domenii analizate de către Comisia de Științe Umaniste.