Duminică, 24 noiembrie 2019, în cadrul festivității de decernare a premiilor celei de-a XXVI-a ediţii a Târgului Gaudeamus Radio România, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit Premiul de Excelenţă pentru faptul că reprezintă una dintre cele mai performante edituri universitare din România.

Premiul a fost acordat în urma deliberării unui juriu format din scriitorul Cristian Teodorescu și criticii literari Ion Bogdan Lefter și Cosmin Ciotloș.

Este de remarcat faptul că Premiul de Excelență obținut de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost unul dintre cele 12 premii oferite de Radio România, organizatorul târgului, numărul de expozanți (edituri, tipografii, instituții de învățământ și mass-media) de la acestă ediție fiind de peste 250.

Cea de-a XXVI-a ediție a Târgului Gaudeamus Radio România a avut loc în perioada 20-24 noiembrie 2019 la București, în pavilionul B2 din complexul expozițional ROMEXPO, reunind pe o suprafață de 8300 mp cele mai importante edituri din România. Ediția din 2019 a atras, conform organizatorilor, în jur de 115 000 de vizitatori.

Ca în fiecare an, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a participat la acest eveniment – cel mai important târg de profil al anului – prezentând cele mai noi apariții editoriale și o bogată selecție din titlurile publicate în ultimii ani, unele din cele mai solicitate de publicul vizitator fiind Philippicae / Filipice (vol. I), de Marcus Tullius Cicero, ediție bilingvă, traducere și indice de Mihaela Paraschiv, notă asupra ediției de Mihaela Paraschiv și Nelu Zugravu, note și comentarii de Nelu Zugravu și un studiu introductiv de Constantin Sălăvăstru, Opere alese. vol. I: Teatru, de Friedrich Schiller, o ediţie îngrijită de Andrei Corbea-Hoişie, cu traduceri de Mariana Bărbulescu, Mihai Isbăşescu şi Mariana Crainic, note de Mariana Bărbulescu, cuvînt-înainte de Ulrich Gaier și argument la o ediţie a scrierilor lui Schiller în limba română, prefaţă la volumul I şi notă asupra ediţiei de Andrei Corbea-Hoişie, Estetica și știința generală a artei expuse în trăsăturile lor principale, de Max Dessoir, traducere și prefață de Val. Panaitescu, Meșteșugurile în provincia Moesia Inferior, de George Nuțu, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, de Ştefan S. Gorovei, ed. a II-a revăzută și adăugită, Cuvinte către români. Zece conferinţe şi prelegeri, de Gheorghe I. Brătianu, ediția a treia revăzută și adăugită, cu studiu introductiv, note şi indice de Ion Toderaşcu, Originile şi formarea unităţii româneşti, de Gheorghe I. Brătianu, ed. a II-a revăzută și adăugită; traducere de Maria Pavel; ediţie, studiu introductiv, notă asupra ediției, note, comentarii şi indice de Ion Toderaşcu, Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii Sucevița, de Olimpia Mitric, ed. revăzută și adăugită, Patrimoniul cultural imaterial în context intern și internațional. Dinamica unui concept, de Irina Balotescu sau Înotul. Pentru profesorul de educație fizică și sport, de Cristian-Mihail Rus.