Lansare de carte: Restituiri din domeniul slavisticii, de Petru Caraman

Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă invită joi, 15 martie 2018, de la ora 17.00, la Librăria Orest Tafrali (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp A, parter), la lansarea volumului Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente, de Petru Caraman, o ediție îngrijită de Livia Cotorcea.

Invitați: prof.univ.dr. Ion H. Ciubotaru, prof.univ.dr. Sorina Bălănescu și prof.univ.dr. Livia Cotorcea.

Cartea lansată, care conține și o notă asupra ediției, note și prefață de Livia Cotorcea, cuprinde lucrări de rusistică și de slavistică risipite prin diverse publicații, precum și inedite, aparținând profesorului Petru Caraman (1898-1980), cărturar cu o riguroasă formaţie ştiinţifică, poliglot şi lingvist de prestigiu, cunoscător profund al culturii populare sud-est europene şi comparatist neîntrecut.

Aceste lucrări au fost grupate în trei capitole mari: I. Rusistică; II. Slavistică; III. Varia, care, la rândul lor sunt divizate în subcapitole a căror titulatură vizează natura lucrărilor (lecții, studii, articole sau recenzii) și conținutul lor (literatură, limbă, paleografie, paleografie slavo-română, gramatică). Spațiul cel mai întins îl ocupă lecțiile pe care le-a ținut profesorul Petru Caraman la secția de Slavistică a Universității din Iași, de la angajarea lui la Catedră și pînă la îndepărtarea brutală din învățământ (acoperind perioada 1939-1947). Din aceste lecții au crescut adevărate studii originale asupra unor probleme ca: alfabetul slavilor, patria primitivă a slavilor, Învățăturile lui Vladimir Monomahul sau cum trebuie editate documentele slavo-române, probleme cu care, alături de studiile de folclor și etnografie comparată, Petru Caraman s-a impus definitiv în slavistica europeană ca unul dintre cei mai mari specialiști.
Livia Cotorcea (n. 1940), editorul prezentului volum, este profesor universitar, autor de cărți, studii și articole privitoare la cultura și literatura rusă, la probleme de teoria literaturii, de poetica și stilistica textului literar, traducător, nominalizat la Premiul U.S.R. pentru traducere pe 2011 și 2014, deținător al Premiului Academiilor Rusă și Ucraineană pe 2012 (pentru colaborarea la volumul Literaturile europene după 1990) și al Premiului U.S.R., Filiala Iași, „Irina Mavrodin“, pe anul 2014. A publicat studii și articole în reviste de prestigiu din țară și din străinătate și a semnat cărți, între care: Lirica lui M.I. Lermontov. Considerații tematico-structurale, 1983, Teoria limbajului poetic. Școala filologică rusă, 1984, 1994, În căutarea formei, 1994, Introducere în opera lui Velimir Hlebnikov, 1997, Avangarda rusă, 2005, 2010, Căutînd desăvîrșirea, 2006.