HOTĂRÂRILE  SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 10 februarie 2022 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

 

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Roxana Bălteanu
– Stud. Daniela Adriana Tanasă

2. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății de Fizică, următorii studenți:
• Lorena Oana Codău – Reprezentant al studenților, anul I, studii universitare de licență;
• Mihai Buță – Reprezentant al studenților, anul II, studii universitare de licență;
• Victor – Ovidiu Șlupic – Reprezentant al studenților, anul I, studii universitare de master;

3. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății de Istorie, următorii studenți:
• Andreea – Diana D. Crăciun – Reprezentant al studenților, anul I, studii universitare de licență;
• George – Alexandru G. Olaru – Reprezentant al studenților, anul I, studii universitare de master;

4. Hotărâre cu privire la validarea doctorandului Cozmin – Valerian Broșteanu drept reprezentant al studenților în Biroul Executiv al Facultății de Istorie.

5. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății de Matematică, următorii studenți:
• Diana – Maria Crețu – Reprezentant al studenților, anul II, studii universitare de licență, specializarea Matematică;
• Elena – Laura Bîrleanu – Reprezentant al studenților, anul II, studii universitare de licență, specializarea Matematică – informatică;
• Ruxandra – Adeline Boboc – Reprezentant al studenților, anul I, studii universitare de master, specializarea Matematici aplicate – în lb. engleză;
• Rareș Ambrosie – Reprezentant al studenților, anul II, studii universitare de doctorat.

6. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, următorii studenți:
• Patriciu Roșață
• Alexandru Blanari
• Ramona Lazăr
• Camelia Cazacu
• Nectarie Rusu
• Irina Robuleț

7. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă, următorii studenți:
• Toma Gania – Reprezentant al studenților, studii universitare de master;
• Stelian Gheorghiasa – Reprezentant interimar al studenților, studii universitare de doctorat.

8. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartele de sinteză pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2021-2022.

9. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză pentruconcursurile de ocupare a posturilor didactice de lector universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2021-2022.

10. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză pentriconcursul de ocupare a postului didactic de lector universitar, perioadă determinată, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2021-2022.

11. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022. Raportului de sinteză pentru ocuparea postului de Asistent Universitar, poziția nr. 56 de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială a fost analizat separat.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2021-2022.

12. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie. Nu a fost aprobat raportul de sinteză pentru concursul de ocupare a postului didactic de asistent universitar, poziția nr. 56, perioadă nedeterminată, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, al doamnei Bozariu Loredana Florentina, pentru nerespectarea procedurii de concurs stabilite prin metodologia proprie.

13. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie. S-a aprobat raportul de sinteză pentru concursul de ocupare a postului didactic de asistent universitar, poziția nr. 56, perioadă nedeterminată, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, al domnului Ichim George Marian, prin care acesta a fost declarat respins.

14. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2021-2022.

15. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător ştiinţific II, perioadă nedeterminată, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021.
Numirea pe post se va face după validarea concursurilor de către Ministerul Educației și Cercetării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător Științific II.

16. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător științific III, perioadă nedeterminată, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2021-2022.

17. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de asistent de cercetare științific şi cercetător științific, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2021-2022.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-2023 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă).

19. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 24, alin. 3, precum și a Anexei I din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform hotărârii nr. 1/18.01.2022 a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind selecția și organziarea mobilităților în cadrul programului Erasmus + KA131-HED.

21. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei CS II dr. habil. Ana Iolanda Vodă, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Administrarea Afacerilor.

22. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei Conf. univ. dr. Gabriela Boldureanu, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Administrarea Afacerilor.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licență Planificare teritorială, în domeniul de studii universitare de licență Planificare Teritorială, la forma de învățământ cu frecvență, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu anul universitar 2022 – 2023.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic și de cercetare al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, după cum urmează:

• Președinte: Prof. univ. dr. Mihaela Tofan
• Membri: Prof. univ. dr. Mihai Costică
Prof. univ. dr. Gabriela Meșniță
Reprezentant DERU: Serviciul Personal și de Dezvoltare Profesională
Reprezentant Sindicat: Prof. univ. dr. Daniela Agheorghiesei