Hotărârile Senatului Extraordinar al Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iași din data de 13 august, adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte:  – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri:      – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Roxana Bălteanu
– Stud. Andrei Alexandru Solomon

2. Hotărâre cu privire la validarea domnului Prof. univ. dr. Răzvan Dinu Lițcanu în funcția de decan al Facultății de Matematică, pe baza rezultatului concursului pentru ocuparea acestei funcții. Numirea pe post se va face începând cu data validării de către Senatul Universității.

3. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerilor Directorilor Departamentelor și a membrilor Consiliilor Departamentelor din facultățile UAIC, după cum urmează:

1 Facultatea de Biologie Departamentul de Biologie Director de departament:

Șef lucrări dr. Elena TODIRAȘCU-CIORNEA

Consiliul Departamentului:

Prof. dr. Ștefan Remus ZAMFIRESCU

Șef lucrări dr. Gabriela DUMITRU

Conf. dr. habil. Dragoș Lucian GORGAN

Conf. dr. Lăcrămioara Carmen IVĂNESCU

2 Facultatea de Chimie Departamentul de Chimie Director de departament:

Prof. dr. habil. Mihail-Lucian BÎRSĂ

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Mircea-Odin APOSTU

Conf. dr. Alin-Constantin DÎRȚU

Conf. dr. Maria IGNAT

Lect. dr. Mirela GOANȚĂ

3 Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat Director de departament:

Conf. dr. Vasile Septimiu PANAINTE

Consiliul Departamentului:

Lect. dr. Dan Constantin TUDORACHE

Prof. dr. Gheorghe DURAC

Lect. dr. Nicolae Horia ȚIȚ

Conf. dr. Lucia IRINESCU

Departamentul de Drept Public Director de departament:

Lect. dr. Carmen MOLDOVAN

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Ioana Maria COSTEA

Lect. dr. Mihai DUNEA

Conf. dr. Dan Constantin MÂȚĂ

Conf. dr. Marius-Nicolae BALAN

Departamentul Interdisciplinar Centrul de Studii Europene Director de departament:

Prof. dr. Gabriela Carmen PASCARIU

Consiliul Departamentului:

Lect. dr. Lucian Teodor MOGA

Lect. dr. Alina Mirabela GENTIMIR

Lect. dr. Andra IFTIMIEI

CS III Bogdan Constantin IBĂNESCU

4 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale Director de departament:

Conf. dr. habil. Andreea Oana IACOBUȚĂ-MIHĂIȚĂ

Consiliul Departamentului:

Prof. dr. Gabriel Claudiu MURSA

Prof. dr. habil. Constantin Cristian POPESCU

Lect. dr. Elena Ramona CIORTESCU

Prof. dr. habil. Liviu George MAHA

Departamentul de Contabilitate, Informatică economică şi Statistică Director de departament:

Prof. dr. Florin DUMITRIU

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Șerban Valerică GREAVU

Conf. dr. Mircea ASANDULUI

Conf. dr. Constantin TOMA
Conf. dr. Mihai CARP

Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică Director de departament:

Prof. dr. Ovidiu STOICA

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Iulian-Romeo IHNATOV

Conf. dr. Bogdan-Gabriel ZUGRAVU

Prof. dr. habil. Marius-Alin ANDRIEȘ

Prof. dr. habil. Mihaela TOFAN

Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor Director de departament:

Conf. dr. Ștefan Andrei NEȘTIAN

Consiliul Departamentului:

Lect. dr. Cătălin CLIPA

Prof. dr. Adriana MANOLICĂ

Prof. dr. Valentin NIȚĂ

Conf. dr. Mihai TALMACIU

5 Educaţie Fizică şi Sport Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport Director de departament:

Conf. dr. Lucian POPESCU

Consiliul Departamentului:

Lect. dr. Bogdan-Constantin UNGUREAN

Lect. dr. Iulian-Marius DUMITRU

Lect. dr. Marius NECULĂEȘ

Lect. dr. Florin NICHIFOR

6 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice Departamentul de Filosofie Director de departament:

Prof. dr. Petru BEJAN

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Ioan Alexandru TOFAN

Prof. dr. Marius DUMITRESCU

Prof. dr. Anton ADĂMUȚ

Lect. dr. Cristian MOISUC

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială Director de departament:

Conf. dr. Romeo Constantin ASIMINEI

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Adrian Lucian LUPU

Lect. dr. Camelia-Nicoleta MEDELEANU

Conf. dr. Nina Mihaela MIHALACHE

Conf. dr. Mihaela RĂDOI

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării și Relații Publice Director de departament:

Conf. dr. Gheorghe Ilie FÂRTE

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Alexandru GRĂDINARU

Conf. dr. Gerard STAN

Lect. dr. Viorel ȚUȚUI

Conf. dr. Ștefania BEJAN

Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale și Studii Europene Director de departament:

Prof. dr. Virgil STOICA

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Bogdan ȘTEFANACHI

Lect. dr. Elena Simona VRÂNCEANU

Lect. dr. Silviu GRECU

Lect. dr. Ovidiu Gherasim PROCA

7 Facultatea de Fizică Departamentul de Fizică Director de departament:

Conf. dr. Iordana AȘTEFĂNOAEI

Consiliul Departamentului:

Prof. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU

Prof. dr. habil. Laurențiu STOLERIU

Conf. dr. Cristian-Ioan BABAN

Conf. dr. Sebastian POPESCU

8 Facultatea de Geografie şi Geologie Departamentul de Geologie Director de departament:

Prof. dr. Nicolae BUZGAR

Consiliul Departamentului:

Prof. dr. Dan STUMBEA

Șef lucr. dr. Ciprian CHELARIU

Conf. dr. Traian GAVRILOAIEI

Conf. dr. Andrei BUZATU

Departamentul de Geografie Director de departament:

Conf. dr. ing. habil. Lilian NIACȘU

Consiliul Departamentului:

Lect. dr. Oana Mihaela STOLERIU

Prof. dr. Ionel MUNTELE

Lect. dr. Adrian URSU

Conf. dr. Ionuț MINEA

9 Facultatea de Informatică Departamentul de Informatică Director de departament:

Prof. dr. Dorel LUCANU

Consiliul Departamentului:

Lect. dr. Vlad Tudor RĂDULESCU

Conf. dr. Mihaela BREABĂN

Lect. dr. Emanuel Florentin OLARIU

Conf. dr. Corina FORĂSCU

10 Facultatea de Istorie Departamentul de Istorie Director de departament:

Conf. dr. Ionuț NISTOR

Consiliul Departamentului:

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Conf. dr. Ovidiu-Ștefan BURUIANĂ

Conf. dr. Nelu-Cristian PLOSCARU

Prof. dr. Nelu ZUGRAVU

11 Facultatea de Litere Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată Director de departament:

Lect. dr. Ilie MOISUC

Consiliul Departamentului:

Lect. dr. Adrian CRUPA

Prof. dr. Dorina Lăcrămiora PETRESCU

Lect. dr. Adrian HAZAPARU

Conf. dr. Sorin GUIA

Departamentul de Limbi şi literaturi străine Director de departament:

Conf. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Casia ZAHARIA

Conf. dr. Alina ȚIȚEI

Conf. dr. Oana MACARI

Prof. dr. Dragoș COJOCARU

12 Facultatea de Matematică Departamentul de Matematică Director de departament:

Prof. dr. Ioan BUCĂTARU

Consiliul Departamentului:

Prof. dr. Marian-Ioan MUNTEANU

Prof. dr. Dumitru-Cezar ONICIUC

Lect. dr. Ionel-Dumitrel GHIBA
Conf. dr. Viorel-Mihai GONTINEAC

13 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Departamentul de Psihologie Director de departament:

Prof. dr. Andrei Corneliu HOLMAN

Consiliul Departamentului:

Conf. dr. Daniela MUNTELE

Conf. dr. Ovidiu GAVRILOVICI

Conf. dr. Camelia SOPONARU

Conf. dr. Dorin NASTAS

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei Director de departament:

Prof. dr. Alois GHERGUȚ

Consiliul Departamentului:

Prof. dr. Mariana MOMANU

Conf. dr. Simona BUTNARU

Prof. dr. Nicoleta Laura POPA

Prof. dr. Liliana STAN

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Director de departament:

Prof. dr. Ciprian CEOBANU

Consiliul Departamentului:

Prof. dr. Constantin CUCOȘ

Lect. dr. Versavia CURELARU

Conf. dr. Adrian LABĂR

Lect. dr. Andrei MARIAN

14 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă Director de departament:

Conf. dr. pr. Iulian Constantin DAMIAN

Consiliul Departamentului:

Lect. dr. pr. Paul-Cezar HÂRLĂOANU

Prof. dr. Nicoleta MELNICIUC-PUICĂ

Lect. dr. pr. Gabriel NĂSTASĂ

Lect. dr. pr. Emilian ROMAN

Numirea pe post a Directorilor Departamentelor se va face începând cu data de 1 septembrie 2020.

4. Hotărâre cu privire validarea rezultatelor alegerilor membrilor conducători de doctorat ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD – UAIC, după cum urmează:

1. Prof. univ. dr. Adriana Zaiț, Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor;
2. Prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc, Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației;
3. Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Școala Doctorală de Studii Filologice;
4. Prof. univ. dr. Cezar Dumitru Oniciuc, Școala Doctorală de Matematică;
5. Prof. univ. dr. Dorel Lucanu, Școala Doctorală de Informatică.

5. Hotărâre cu privire validarea rezultatelor alegerilor reprezentanților studenților – doctoranzi, cu statut de interimar, în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD – UAIC, după cum urmează:
1. Student drd. Andreea Aurelia Scarlat;
2. Student drd. Mihaela Savu.

6. Hotărâre cu privire la validarea domnului Prof. univ. dr. Constantin Dram de la Facultatea de Litere în funcția de Director al Editurii Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iași. Numirea pe post se va face începând cu data validării de către Senatul Universității.

7. Hotărâre cu privire la validarea prodecanilor desemnați de decanii facultăților, după cum urmează:

1. Facultatea de Biologie:
– Conf. univ. dr. Naela Costică
2. Facultatea de Chimie:
– Conf. univ. dr. Alin – Constantin Dîrțu
3. Facultatea de Drept:
– Lector univ. dr. Mihai Dunea
– Lector univ. dr. Nicolae Horia Țiț
4. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor:
– Prof. univ. dr. Mircea Georgescu
– Prof. univ. dr. Cristian Popescu
– Conf. univ. dr. Bogdan Zugravu
– Prof. univ. dr. Costel Istrate
– Prof. univ. dr. Valentin Niță
5. Facultatea de Educație Fizică și Sport:
– Conf. univ. dr. Adrian Cojocariu
6. Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice:
– Prof. univ. dr. Anton Adămuț
– Conf. univ. dr. Bogdan Ștefanachi
– Conf. univ. dr. Ioan – Alexandru Grădinaru
7. Facultatea de Fizică:
– Lector univ. dr. Ionuț Cristian Topală
8. Facultatea de Geografie și Geologie:
– Conf. univ. dr. Traian Gavriloaiei
– Lector univ. dr. Mihai Bulai
9. Facultatea de Informatică:
– Prof. univ. dr. Lenuța Alboaie
– Lector univ. dr. Vlad -Tudor Rădulescu
10. Facultatea de Istorie:
– Prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan
11. Facultatea de Litere:
– Conf. univ. dr. Oana Macari
– Lector univ. dr. Sorin Mocanu
– Asist. univ. dr. Alin Titi Călin
12. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației:
– Prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa
– Conf. univ. dr. Camelia Soponaru
– Conf. univ. dr. Simona Butnaru
13. Facultatea de Teologie Ortodoxă:
– Prof. univ. dr. pr. Ioan Cristinel Teșu
14. Facultatea de Teologie Romano-Catolică:
– Prof. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu
Numirea pe post se va face începând cu data validării de către Senatul Universității.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea încetării mandatului membrilor Biroului Electoral Central al Universității, numiți prin Hotărârea Senatului nr. 6 din 31.10.2019 și Hotărârea Senatului nr. 28 din 28.11.2019, începând de la acest moment.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finalul anului universitar 2020 – 2021, a domnului Prof. univ. dr. Ovidiu – Florin Călțun de la Facultatea de Fizică.