HOTĂRÂRILE  SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 21 iulie 2022

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Lector univ. dr. Ionuț Onose
– Stud. Teona Cornea
– Stud. Mădălin Florea

2. Hotărâre cu privire la validarea studenta Daniela – Adriana Tanasă în funcția de membru al Biroului Senat, ca urmare a suspendării mandatului studentului Andrei – Alexandru Solomon.

3. Hotărâre cu privire la validarea numirilor propuse de către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat a Directorilor Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD – UAIC, pentru mandatul 01.08.2017 – 31.07.2022, după cum urmează:

Școala Doctorală de Biologie Prof. univ. dr. habil. Luminița Bejenaru
Școala Doctorală de Chimie Prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene
Școala Doctorală de Drept Prof. univ. dr. habil. Tamara Carmen Ungureanu
Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor Prof. univ. dr. Adriana Zaiț
Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu
Școala Doctorală de Fizică Prof. univ. dr. Diana Mihaela Mardare
Școala Doctorală de Geoştiinţe Prof. univ. dr. habil. Mircea Nicușor Nicoară
Școala Doctorală de Informatică Prof. univ. dr. habil. Lenuța Alboaie
Școala Doctorală de Istorie Prof. univ. dr. habil. Liviu Pilat
Școala Doctorală de Studii Filologice Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu
Școala Doctorală de Matematică Prof. univ. dr. Sebastian Anița
Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației Prof. univ. dr. Ticu Constantin
Școala Doctorală de Știința Sportului și Educației Fizice Prof. univ. dr. habil. Adrian Cojocariu
Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” Prof. univ. dr. pr. Viorel Sava

4. Hotărâre cu privire la validarea componenței Consiliilor Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD – UAIC, pentru mandatul 01.08.2022 – 31.07.2027, după cum urmează:
• Consiliul Școlii Doctorale de Chimie
• Consiliul Școlii Doctorale de Drept
• Consiliul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor
• Consiliul Școlii Doctorale de Geoștiințe
• Consiliul Școlii Doctorale de Matematică
• Consiliul Școlii Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației
• Consiliul Școlii Doctorale de Studii Filologice
• Consiliul Școlii Doctorale de Știința Sportului și Educației Fizice
• Consiliul Școlii Doctorale de Teologie

5. Hotărâre cu privire la invalidarea componenței următoarelor Școli Doctorale, fiind prelungite mandatele Consiliilor Școlilor Doctorale (CSD) actuale, precum și termenul pentru alegerea unor noi membri, până la data de 15.09.2022, după cum urmează:
• Consiliul Școlii Doctorale de Biologie
• Consiliul Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social – Politice
• Consiliul Școlii Doctorale de Fizică
• Consiliul Școlii Doctorale de Informatică
• Consiliul Școlii Doctorale de Istorie

6. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de modificare și completare a art. 24, alin. (3), precum și a Anexei I (Organigrama UAIC) din Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

• Prorector pentru programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
• Prorector pentru studii doctorale, digitalizare, Filialele și Extensiunile UAIC;
• Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoștințe;
• Prorector pentru managementul resurselor umane si evaluarea activității;
• Prorector pentru relatia cu studentii, alumni si mediul economic;
• Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;
• Prorector pentru managementul calității, strategie si dezvoltare instituțională.

7. Hotărâre cu privire la validarea, în urma consultării Plenului Senatului de către Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnului Lector univ. dr. Sorin Mocanu, Prorector pentru managementul calității, strategie si dezvoltare instituțională.

8. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2022-2023.

9. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2022-2023.

10. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2022-2023.

11. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartele de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2022-2023.

12. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2022-2023.

13. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de Cercetător Științific II, perioadă nedeterminată, poziția nr. 4 din statul de funcții al Departamentului de Științe Exacte și Științe ale Naturii din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face după validarea concursurilor de către Ministerul Educației, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător Științific II.

14. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător științific III, perioadă nedeterminată, poziția nr. 12 din statul de funcții al Departamentului de Științe Exacte și Științe ale Naturii din cadrul Centrului CERNESIM, scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu data de 01.09.2022.

15. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător științific, perioadă determinată, poziția nr. 9 din statul de funcții al Departamentului de Științe Exacte și Științe ale Naturii din cadrul Centrului RAMTECH, scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
Numirea pe post se va face începând cu data de 01.09.2022.

16. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, (ACS), poziția nr. 1, pe perioadă determinată de trei ani, în intervalul 01.08.2022 -31.07.2025, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare „Research as a service – Iași”, cu acronim RAAS-IS, cod proiect POC/398/1/124759.

17. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză pentru concursurile de ocupare a posturilor de asistent de cercetare științifică, în cadrul proiectului „Centrul de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România”, acronim RECENT AIR, cod MYSMIS 127324, pe perioadă determinată, după cum urmează:

• Asistent de cercetare științifică, în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, poziția nr. 4 în statul de funcții, RA-07, RECENT AIR;
• Asistent de cercetare științifică, în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, poziția nr. 5 în statul de funcții, RA-07, RECENT AIR;
• Asistent de cercetare științifică, în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, poziția nr. 8 în statul de funcții, RA-07, RECENT AIR
• Asistent de cercetare științifică, în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, poziția nr. 9 în statul de funcții, RA-07, RECENT AIR
• Asistent de cercetare științifică, în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, poziția nr. 13 în statul de funcții, RA-07, RECENT AIR
• Asistent de cercetare științifică, în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, poziția nr. 19 în statul de funcții, RA-07, RECENT AIR
• Asistent de cercetare științifică, în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, poziția nr. 20 în statul de funcții, RA-07, RECENT AIR
• Asistent de cercetare științifică, în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, poziția nr. 21 în statul de funcții, RA-07, RECENT AIR

18. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, poziția nr. 11 din statul de funcții, perioadă determinată de 5 luni, timp de lucru parțial 2 ore/zi , din cadrul proiectului de cercetare „O reevaluare a plsatirilor românești din secolului al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative/ Re-evaluating the Sixteenth – Century Romanian Psalters. Aligned Corpus and Comparative Studies”, cu acronim roPSALT, contract de finanțare PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, poziția nr. 5 din statul de funcții, perioadă determinată, timp de lucru parțial 1,7 ore/zi , din cadrul proiectului de cercetare „Romanul memoriei în postcomunism: subgenuri, generații, rețele transnaționale”, cu acronim MEMORO, contract de finanțare PN-III-P1-1.1-TE-2021-1429.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de doctorand, poziția nr. 6 din statul de funcții, perioadă determinată, timp de lucru parțial 1,7 ore/zi , din cadrul proiectului de cercetare „Romanul memoriei în postcomunism: subgenuri, generații, rețele transnaționale”, cu acronim MEMORO, contract de finanțare PN-III-P1-1.1-TE-2021-1429.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar 2022 – 2023, a doamnei conf. univ. dr. Cezarina Mirela Aioane, din cadrul Facultății de Litere, care va împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic.

22. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului Prof. univ. dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Consorțiului „Universitaria”.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 – studii universitare de licență şi de master.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Egalitate de Gen 2022 – 2025, al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea constituirii unei Comisii de Etică a cercetării la nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, după cum urmează:
Președinte: Prof. univ. dr. Mircea Radu Georgescu
Membri: Prof. univ. dr. Constantin Cristian Popescu
Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Conf. univ. dr. Laura Diana Radu
Conf. univ. dr. Ioana Alexandra Horodnic

26. Hotărâre cu privire la respingerea, în baza art. 287, alin. (21) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, solicitării domnului Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștonțe, Prof.univ. dr. Ionel Mangalagiu, de reducere a normei didactice de profesor cu 30%.

27. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Conf. univ. dr. Corneliu – Sabin Buraga, la Școala Doctorală de Informatică, în domeniul de studii universitare de doctorat Informatică.

28. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Prof. univ. dr. pr. Vasile Cristescu, la Școala Doctorală de Teologie, în domeniul de studii universitare de doctorat Teologie.

29. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei Conf. univ. dr. Daniela Popescul, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Informatică Economică.

30. Hotărâre cu privire la aprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitării de amânare a susținerii tezei de doctorat, a doamnei Nazare (căs. Smeu) Claudia Elena, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

31. Hotărâre cu privire la aprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitării de amânare a susținerii tezei de doctorat, a doamnei Lionte Ioana Alexandra, din cadrul Școlii Doctorale de Studii Filologice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

32. Hotărâre cu privire la aprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitării de amânare a susținerii tezei de doctorat, a doamnei Morariu (căs. Ignat) Mihaela Dana, din cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.