Hotărârile Senatului Extraordinar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 24 septembrie 2020, adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare  şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM.

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri:     – Lect. univ. dr. Ionuț Onose
– Stud. Teona Cornea
– Stud. Beniamin Vlăduț Faraonel

2. Hotărâre cu privire la aprobarea scenariului de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2020 – 2021, în format mixt, care presupune atât activități online cât și „față în față”, avizat de Consiliul de Administrație la propunerea facultăților, pe baza prevederilor cuprinse în Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 din anexa nr. 2 a Ordinului nr. 5.487/1.494/2020.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind desfășurarea activităților didactice „față în față” (on-site), pe perioada stării de alertă, elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5.487/1.494/2020.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului.

5. Hotărâre cu privire la validarea domnului Prof. univ. dr. Nelu Zugravu în funcția de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), pe baza rezultatului concursului pentru ocuparea acestei funcții.

6. Hotărâre cu privire la validarea doamnei CS II dr. Mihaela Mocanu în funcția de Director al Departamentului Interdisciplinar Științe Socio – Umane din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, pe baza rezultatului concursului pentru ocuparea acestei funcții.

7. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de Director la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași, Stațiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ion Borcea” Agigea și Stațiunea de Cercetare Științifică și Practică Studențească „Vasile Băcăuanu” Ștefănești, după cum urmează:
o CS III dr. Emanuel Ștefan Baltag – Director al Stațiunii Biologice Marine „Prof. dr. Ion Borcea” Agigea;
o Șef lucrări dr. Gabriel – Ionuț Plăvan – Director al Stațiunii de Cercetare Științifică și Practică Studențească „Vasile Băcăuanu” Ștefănești;
o Prof. univ. dr. Cătălin Tănase – Director al Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021- studii universitare de licență şi de master.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind cuantificarea în ore convenționale a activităților cuprinse în norma didactică precum și aprobarea modificării Procedurii de sistem privind elaborarea și aprobarea statelor de funcții pentru activitatea didactică și de cercetare și suplinirea posturilor didactice vacante sau rezervate, pentru anul universitar 2020 – 2021, întocmită în baza Legii nr. 1 din 2011 a educației naționale, cu completările aduse de Legea nr. 80 din 2020.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studiile universitare de licență și master, elaborate de facultăți, pentru anul universitar 2020-2021.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de formare psihopedagogică nivelul I (studii universitare de licență) și nivelul II (studii universitare de master), pentru seriile 2020-2023/2024.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de formare psihopedagogică nivelul I și nivelul II, în regim postuniversitar, cu durata de 6 luni, pentru seria 2020-2021.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea Criteriilor minimale pe domenii, pentru ocuparea funcțiilor de cercetare din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, la propunerea Consiliului Științific al ICI UIAC.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiei permanente de evaluare a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 8 din 13.12.2018. Noua componență a Comisiei de evaluare a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport este următoarea:
Președinte: Prof. univ. dr. Beatrice – Aurelia Abalașei, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Membri: Prof. univ. dr. Marin Chirazi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Prof. univ. dr. Paula Drosescu, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Membri supleanţi: Prof. univ. dr. Ciprian-Constantin Paraschiv, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi;
Prof. univ. dr. Alexandru Mureşan, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

15. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, doamnei lector univ. dr. Mioara Mihăilă, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2020-2021.

16. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lector univ. dr. Simona – Elena Vârlan, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2020-2021.

17. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea din București, domnului conf. univ. dr. Eduard – Paul Rotenstein, de la Facultatea de Matematică, în anul universitar 2020-2021.

18. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Institutul Teologic Româno – Franciscan din Roman, domnului lector univ. dr. Lucian Farcaș, de la Facultatea de Teologie Romano – Catolică, în anul universitar 2020-2021.