Hotărârile Senatului Ordinar al „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 26 noiembrie 2020 adoptate conform articolului 8, alin. (91)  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la avizarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Roxana Ciorteanu
– Stud. Roxana Bălteanu

2. Hotărâre cu privire la validarea, în urma consultării Senatului de către Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Prof. univ. dr. Tudorel Toader, a doi prorectori, pentru mandatul 2020-2024:
o Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru – Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;
o Conf. univ. dr. Constantin – Iulian Damian – Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

3. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare Instituţională 2021-2024 al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2021 al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

5. Hotărâre cu privire la validarea doamnei CS II dr. Mocanu Mihaela în funcția de Director al Institutului de Cercetări Interdisciplinare.

6. Hotărâre cu privire la validarea numirii domnului prof. univ. dr. habil. Liviu Pilat în funcția de Director al Școlii Doctorale de Istorie.

7. Hotărâre cu privire la validarea numirii domnului conf. univ. dr. habil. Adrian Cojocariu în funcția de Director al Școlii Doctorale de Știința Sportului și Educației Fizice.
8. Hotărâre cu privire la validarea domnului lect. univ. dr. Marius Neculăeș pentru funcția de Prodecan al Facultății de Educație Fizică și Sport, ca urmare a demisiei domnului conf. univ. dr. habil. Adrian Cojocariu.

9. Hotărâre cu privire la validarea doamnei prof. univ. dr. Monica Hăncianu și a doamnei prof. univ. dr Carmenica Doina Jităreanu în calitate de membri ai Consiliului Școlii Doctorale de Biologie, pe locurile rămase vacante, a două personalități științifice din afara Școlii Doctorale de Biologie.

10. Hotărâre cu privire la avizarea noii componențe a Comisiei de Etică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Președinte: – Lector univ. dr. Daniel Atasiei

Membri: – Conf. univ. dr. Irina Bilan
– Lector univ. dr. pr. Paul Cezar Hârlăoanu
– Lector univ. dr. Livia Iacob
– Drd. Pavel Flavian Chilcoș

Membri supleanți: – Lector univ. dr. Mirela Dobrilă
– Student Mădălin Iulian Cotic
– Administrator financiar Grațiela Liliana Tienhoven

11. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finalul anului universitar 2020 – 2021, a doamnei Conf. univ. dr. Melentina Toma de la Facultatea Filosofie și Științe Social – Politice, Departamentul de Filosofie.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus domnului Prof. univ. dr. Dan Cristea de la Facultatea de Informatică.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului universitar de licență intitulat Chimie medicală, în cadrul Facultății de Chimie, la Extensiunea Bălți, a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu anul universitar 2021-2022.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Studii avansate în chimie, masterat de cercetare în domeniul de studii universitare de master Chimie, la forma de învățământ cu frecvență, program în limba engleză, în cadrul Facultății de Chimie, începând cu anul universitar 2021-2022.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea listei programelor universitare de licenţă pentru care se declanşează procedura de acreditare şi de evaluare periodică de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în anul universitar 2020 – 2021.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea listei programelor universitare de licenţă propuse pentru a intra în lichidare, începând cu anul universitar 2020 – 2021.
17. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de Director la Stațiunea de Cecretare și Practică Studențească “Ion Gugiuman” Rarău și Stațiunea de Cercetare Științifică și Practică Studențească „Simion Mehedinți”, Tulnici, după cum urmează:
o Conf. univ. dr. Dan Cristian Lesenciuc – Director al Stațiunii de Cercetare Științifică și Practică Studențească “Ion Gugiuman” Rarău;
o Lector univ. dr. Ionuț Vasiliniuc – Director al Stațiunii de Cercetare Științifică și Practică Studențească „Simion Mehedinți”, Tulnici;

18. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. habil. Petronel Zahariuc, la Școala Doctorală de Istorie, în domeniul de studii universitare de doctorat Istorie.

19. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Mădălina Ioana Petrea, studii universitare de master, ca reprezentant al studenților în Consiliul Facultăţii de Drept, începând cu anul universitar 2020 – 2021.