Hotărârile Senatului Ordinar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 29 octombrie 2020 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Teona Cornea
– Stud. Mădălin Iulian Cotic

2. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării denumirilor următoarelor comisii de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:
2. Comisia pentru programe de masterat și studii doctorale, managementul calității și Extensiunile UAIC;
 4. Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și personal;
 6. Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Procedurii operaționale privind desfășurarea activităților didactice „față în față” (on-site), pe perioada stării de alertă și a consecințelor determinate de contextul epidemiologic al infecției cu virsul SARS-COV 2, adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 3 din 24.09.2020 și modificată prin Hotărârea Senatului nr. 5 din 12.10.2020.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea delegării către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație și Consiliul de Administrație a autorității de a armoniza Procedura operațională privind desfășurarea activităților didactice „față în față” (on-site), pe perioada stării de alertă și a consecințelor determinate de contextul epidemiologic al infecției cu virusul SARS-COV 2 cu eventualele acte legislative emise ulterior, care fac referire la activitatea didactică „față în față”, urmând ca Senatul Universitar să se pronunțe doar în situația modificării scenariului de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice.

5. Hotărâre cu privire la validarea numirii doamnei Prof. univ. dr. Luminița Bejenaru în funcția de Director al Școlii Doctorale de Biologie.

6. Hotărâre cu privire la validarea numirii domnului Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu în funcția de Director al Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social-Politice.

7. Hotărâre cu privire la validarea numirii doamnei Prof. univ. dr. Lenuța Alboaie în funcția de Director al Școlii Doctorale de Informatică.

8. Hotărâre cu privire la validarea numirii domnului Prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan în funcția de Director al Școlii Doctorale de Istorie, sub rezerva respectării art. 57 alin. (1) din Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

9. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de Director al Stațiunii de Cercetări Fizico – Geografice și pentru Monitorizarea Calității Mediului Mădârjac și Director al Muzeului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
o Conf. univ. dr. Ionuț Minea – Director al al Stațiunii de Cercetări Fizico – Geografice și pentru Monitorizarea Calității Mediului Mădârjac;
o Conf. univ. dr. Neculai Bolohan – Director al Muzeului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus domnului Prof. univ. dr. Teodor Dumitru Hăvârneanu de la Facultatea de Matematică.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus domnului Prof. univ. dr. Cătălin George Popa de la Facultatea de Matematică.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus domnului Academician Prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei de la Facultatea de Filosofie și Științe Științe Social – Politice.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus doamnei Prof. univ. dr. Maria – Magdalena Zamfirache de la Facultatea de Biologie.

14. Hotărâre cu privire la alegerea a trei reprezentanți ai corpului profesoral care să facă parte din Comisia pentru Managementul Calității Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1 din 2011 a educației naționale, după cum urmează:
o Conf. univ. dr. Lucian Dragoș Gorgan, Facultatea de Biologie;
o Prof. univ. dr. Laurențiu Stoleriu, Facultatea de Fizică;
o Conf. univ. dr. Lucia Irinescu, Facultatea de Drept.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării componenței Comisiei pentru Managementul Calității Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
Președinte: Conf. univ. dr. Florin Brînză, Prorector pentru programe de masterat și studii doctorale, managementul calității și Extensiunile UAIC;
Membri: Conf. univ. dr. Lucian Dragoș Gorgan, Facultatea de Biologie, reprezentant al corpului profesoral;
Prof. univ. dr. Laurențiu Stoleriu, Facultatea de Fizică, reprezentant al corpului profesoral;
Conf univ. dr. Lucia Irinescu, Facultatea de Drept, reprezentant al corpului profesoral;
Conf. univ. dr. Neculai – Cătălin Lungu, Facultatea de Chimie, reprezentant al Sindicatului;
Stud. Iustin Gheorghe Jalaboi, reprezentant al studenților;
Florentina Vasiliu, Director HR Conduent, reprezentant al angajatorilor.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei privind verificarea îndeplinirii criteriilor minimale ale candidaților pe posturi de cercetare din cadrul Departamentului Interdisciplinar Științe, după cum urmează:

Domeniul Științe:
Președinte: CS II dr. Alina Asandei
Membri: Prof. univ. dr. habil. Romeo – Iulian Olariu
CS II dr. Sorin Tașcu
Membri Supleanți: CS III dr. Loredana Brînză Țepeș
CS III dr. Ilarion Mihăilă

Domeniul Științe Socio – Umane:
Președinte: CS III dr. Andrei Asăndulesei
Membri: CS dr. Roxana Ulman
CS III dr. Felix Adrian – Tencariu
Membri Supleanți: CS III dr. Florica Mățău
CS III dr. Iulia Dumitrache

17. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru încadrarea proiectelor în categoria proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare, după cum urmează:

Președinte: Lector univ. dr. Nicolae Horia Țiț
Membri: Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea
Lector univ. dr. Mihai Dunea

18. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei privind încadrarea proiectelor în categoria proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare, după cum urmează:

Președinte: CS II dr. Alina Asandei
Membri: Prof. univ. dr. habil. Romeo – Iulian Olariu
CS III dr. Andrei Asăndulesei
Membri Supleanți: CS II dr. Sorin Tașcu
CS III dr. Felix Adrian – Tencariu

19. Hotărâre cu privire la validarea doamnei conf univ. dr. Mihaela Elena Breabăn în funcția de prodecan al Facultății de Informatică, pe baza desemnării decanului facultății, ca urmare a demisiei doamnei Prof. univ. dr. Lenuța Alboaie din funcția de prodecan.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a concursurilor pentru funcțiile de Director al Departamentului pentru Învățământ Preuniversitar și Director al Departamentului de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă.

21. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei prof. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în anul universitar 2020-2021.

22. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lector univ. dr. Elena Seghedin, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în anul universitar 2020-2021.

23. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, doamnei CS II dr. Daniela Gîfu, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2020-2021.