1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri:           – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea
– Stud. Laura Catană
– Stud. Alexandra Maria Chiper

2. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii unor membri ai Senatului pentru ședința din 31 octombrie 2019, cu persoane care au candidat şi au obţinut cele mai multe voturi de la aceleaşi structuri, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului, după cum urmează:
– Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea, Facultatea de Drept – va fi înlocuită de Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache, Facultatea de Drept;
– Prof. univ. dr. Prof. univ. dr. Cristina Teodora Roman, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – va fi înlocuit de Prof. univ. dr. Liviu Maha, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
– Conf. univ. dr. Ștefania Bejan, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – va fi înlocuită de Prof. univ. dr. Daniela Șoitu, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
– CS II dr. Sorin Taşcu, Departamentul de Ştiinţe, ICI – va fi înlocuit de CS I dr. Mariana Neamţu, Departamentul de Ştiinţe, ICI;
– Prof. univ. dr. Mihai Lucian Bîrsă, Facultatea de Chimie – va fi înlocuit de Conf. univ. dr. Neculai Cătălin Lungu, Facultatea de Chimie.

3. Hotărâre cu privire la validarea alegerilor parţiale organizate pentru ocuparea locurilor vacante ai unor reprezentanţi ai studenţilor în Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

 

Facultatea de Biologie Titular Voturi pentru
Stud. Săvucă Alexandra 715
Rezervă
Stud. Stan Mihai Victor 409
Facultatea de Drept Titular Voturi pentru
Stud. Lachi Ionela 559
Rezervă Voturi pentru
Stud.Solomon Andrei – Alexandru 539
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Titular  
Stud. Munteanu Izabela-Raluca 807
Stud. Ciobanu Adrian 664
Rezervă
Stud. Faraonel Beniamin Vlăduţ 548
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Titular Voturi pentru
Stud. Chirica Claudia 648
Rezervă Voturi pentru
Stud. Constantinescu Teodor 446
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice Titular Voturi pentru
Stud. Pavel Bianca 1000
Facultatea de Fizică Titular Voturi pentru
Stud. Breabăn Adina 923
Facultatea de Istorie Titular Voturi pentru
Stud. Chicuş Monica 985
Facultatea de Informatică Titular Voturi pentru
Stud. Roşca Valentin Bogdan 1003
Facultatea de Litere Titular Voturi pentru
Stud. Cristea Diana – Alexandra 959

 

4. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnişoarei Dumbravu Ioana – Andreea, ca reprezentantă a studenților în Consiliul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, începând cu anul universitar 2019 – 2020.

5. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studenţilor în Biroul Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere pentru mandatul 2020 – 2024, după cum urmează:
– Stud. Tudor Mugurel Aursulesei – membru titular în Biroul Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
– Stud. Costel Marian Dalban – membru titular în Biroul Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
– Stud. Constantin Claudiu Micu – membru titular în Comisia de Contestaţii la Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
– Stud. Adi – Sergiu Loghin – membru supleant în Biroul Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Biroului Electoral Central Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere academică, pentru mandatul 2020 – 2024, după cum urmează:

Prof. univ. dr. Adrian Netedu, Membru
Conf. univ. dr. Irina Bilan, Membru
Lector. univ. dr. Olga Andreea Urda, Membru
Lector univ. dr. Ioana Aurelia Gorodea, Membru
Lector univ. dr. Andrei Panu, Membru
Stud. drd. Tudor Mugurel Aursulesei, Membru
Stud. drd. Costel Marian Dalban, Membru
Lect. univ. dr. Ancuţa Elena Franţ, Membru supleant
Lect. univ. dr. Irina Crumpei – Tanasă, Membru supleant
Stud. drd. Sergiu –Adi Loghin, Membru supleant

7. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Contestaţii la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru alegerile structurilor şi funcţiilor de conducere academică, mandatul 2020 – 2024, după cum urmează:

Conf. univ. dr. Vasile Ţura, Membru
Şef lucrări dr. Bogdan Gabriel Răţoi, Membru
Lector univ. dr. George Claudiu Pupăzan, Membru
Asist. univ. dr. Petruţ Florin Trofin, Membru
Stud. Constantin Claudiu Micu, Membru

8. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 3 alin.1, art. 4 alin.1 și art. 12 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului universitar (ROFS), după cum urmează:
Art. 3 alin. 1: Senatul universitar este compus din 71 senatori, dintre care 53 cadre didactice și cercetători și 18 studenţi. Repartizarea locurilor în Senatul Universităţii se realizează potrivit Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, aprobată de Senat, pe baza principiului reprezentativităţii și proporționalității facultăţilor și ICI-UAIC.
Art. 4. alin. 4: În situaţii excepționale, pe o durată determinată, în cazul absenței motivate a unui senator, acesta poate fi înlocuit, la cerere, de unul dintre următorii clasați la alegeri din partea aceleiași structuri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.
Art. 12 alin. 2: Comisiile de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului universitar sunt constituite în funcție de domeniile de activitate ale prorectorilor, stabilite de Rectorul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi prin decizia de numire a acestora.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licenţă Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura română, în domeniul de studii universitare de licenţă Limbă şi Literatură, la forma de învățământ cu frecvență, 180 de credite transferabile, în cadrul Facultății de Litere, începând cu anul universitar 2020-2021.

10. Hotărâre cu privire la validarea alegerii următorilor reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Chimie, începând cu anul universitar 2019 – 2020:
– Stud. Bulăiasa G. Ştefania – Iolanda – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
– Stud. Ciorteanu C. Roxana – Elena – reprezentantul ciclului studiilor universitare de master;
– Stud. drd. Mocanu V. Cosmin – Ştefan – reprezentantul ciclului studiilor universitare de doctorat.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului CS III, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă ReGrowEU, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 11 noiembrie 2019.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei 1- Calendarul alegerilor pentru mandatul 2020 – 2024 (punctele care vizează alegerea studenţilor în structurile de conducere) la Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2020-2024.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2019-2020, domnului Prof. univ. dr. pr. Petre Semen.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea noilor tarife pentru utilizarea echipamentelor de cercetare din Laboratorul de Fizica suprafeţelor şi interfeţelor din cadrul Facultăţii de Fizică, valabile începând cu data de 1 noiembrie 2019, după cum urmează:

 

Nr. crt. Regimul de acces Denumirea echipamentului Cost orar de acces (exclusiv instrument) Cost orar de acces (cu specialist)
1 Extern – comercial Spectometru XPS PHI VersaProbe 5000 600 700
2 Idem Spectometrul de electroni Auger 460 600
3 Extern – non-profit Spectometru XPS PHI VersaProbe 5000 250 350
4 Idem Spectometrul de electroni Auger 300 450
5 Intern Spectometru XPS PHI VersaProbe 5000 120 140
6 Idem Spectometrul de electroni Auger 150 200

 

15. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Academia de Studii Economie din Bucureşti, domnului lect. univ. dr. Radu Răzvan Horaţiu, de la Facultatea de Drept, în anul universitar 2019-2020.

16. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lect. univ. dr. Elena Seghedin, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul universitar 2019-2020.

17. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei prof. univ. dr. Carmen Mihaela Creţu, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul universitar 2019-2020.

18. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi, domnului lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob, de la Facultatea de Teologie Romano – Catolică, în anul universitar 2019-2020.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Andreea – Oana Iacobuţă – Mihăiţă, în domeniul Economie, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei lect. univ. dr. Laura Diana Radu, în domeniul Informatică Economică, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Vasile – Daniel Păvăloaia, în domeniul Informatică Economică, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului lect. univ. dr. Daniel Homocianu, în domeniul Informatică Economică, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei lect. univ. dr. Sabina – Cristiana Necula, în domeniul Informatică Economică, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Ana – Maria Bercu, în domeniul Ştiinţe Administrative, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei prof. univ. dr. Mihaela Tofan, în domeniul Ştiinţe Administrative, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Florin Oprea, în domeniul Ştiinţe Administrative, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.