1. Hotărâre cu privire la  aprobarea înlocuirii domnului prof. univ. dr. George – Virgil Bondor, membru al Senatului, pentru ședința din data de 5 iunie 2019, cu doamna prof. univ. dr. Daniela Şoitu, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului.
  2. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: – Conf. univ. dr. Sebastian Dumitru Popescu

Membri: – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Dumitru Daniel Badea

– Stud. Tudor Mugurel Aursulesei

3. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri pentru studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, în anul universitar 2019 – 2020, avizate în Consiliul de Administrație.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri pentru studii universitare de master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, în anul universitar 2019 – 2020, avizate în Consiliul de Administrație.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru studii universitare de doctorat organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, în anul universitar 2019 – 2020, avizate în Consiliul de Administraţie.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Ungureanu Alexandra Sabina, absolventă a Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Psihologie, promoția 2018, la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, în sesiunea iulie 2019.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Florea I. Gabriela, absolventă a Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Finanţe şi Bănci, promoția 2008, la Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Management Financiar, în sesiunea iulie 2019.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Isopel I. Camelia, absolventă a Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Finanţe şi Bănci, promoția 2008, la Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Management Financiar, în sesiunea iulie 2019.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Munteanu Laura Ecaterina (căs. Guralivu), absolventă a Facultății de Drept, specializarea Drept, promoția 2016, la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept, în sesiunea iunie – iulie 2019.