HOTĂRÂRILE SENATULUI  ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 19 mai 2022

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  •   Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
  •  Stud. Roxana Bălteanu
  •  Stud. Diana -Maria Crețu
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de conferenţiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar și asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei pentru postul de cercetător științific II, pe perioadă nedeterminată, scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei pentru postul de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, cercetător ştiinţific și asistent de cercetare ştiinţifică, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, poziția nr. 1, perioadă determinată, cu normă întreagă de 8h/zi, Domeniul fundamental de cercetare: Științe Sociale, Profilul postului de cercetare: Informatică Economică, Domeniul Științific (profilul postului de cercetare): 20 – Informatică economică, din cadrul proiectului de cercetare „Research as a Service Iași”, (RaaS-IS), contract de finanțare POC/398/1/124759.
 1. Hotărâre cu privire la la aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcțiuni al proiectului RECENT AIR, MySIMS – 127324, scoase la concurs în etapa 2 de selecție – anul 2022, după cum urmează:
 • Asistent de cercetare științifică, poziția 4, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator interdisciplinar de cercetare în geo-chimia arealelor rurale (RA-07, RECENT AIR);
 • Asistent de cercetare științifică, poziția 5, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator interdisciplinar de cercetare a mediului montan (RA-08, RECENT AIR);
 • Asistent de cercetare științifică, poziția 8, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de geografia și fizica pământului (RA-10, RECENT AIR);
 • Asistent de cercetare științifică, poziția 9, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de geografia și fizica pământului (RA-10, RECENT AIR);
 • Asistent de cercetare științifică, poziția 13, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de meteorologie aplicată și climatologie (RA-05, RECENT AIR);
 • Asistent de cercetare științifică, poziția 19, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laboratorul de investigare a proceselor fizico-chimice din fază gazoasă cu implicaţii în formarea aerosolilor organici secundari (RA-03, RECENT AIR);
 • Asistent de cercetare științifică, poziția 20, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laboratorul de sinteză organică aplicată în științele vieții și pământului (RA-04, RECENT AIR);
 • Asistent de cercetare științifică, poziția 21, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laboratorul de sinteză organică aplicată în științele vieții și pământului (RA-04, RECENT AIR);
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2021 şi a Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31. 12. 2021 (Bilanţul prescurtat, Contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar, Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial) ale Fundaţiei „Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic – auxiliar, din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de cinci ani:
 • începând de la data de 1.05.2022:
  • Secretariatul General – 2 gradații de merit
  • Serviciul Marketing Educațional, Evenimente și Imagine academică – 1 gradație de merit
  • Biroul de Control Financiar Preventiv – 1 gradație de merit
  • Grădina Botanică – 1 gradație de merit
  • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – Personal Didactic Auxiliar – 2 gradații de merit
  • Direcția Tehnică – 6 gradații de merit
  • Direcția Cămine și Cantine – 2 gradații de merit
 • începând de la data de 1.06.2022:
  • Statiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ion Borcea” Agigea, jud. Constanța – 1 gradație de merit.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării nivelului de învățământ liceal în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu anul școlar 2022 – 2023, cu două clase:
 • O clasă: Matematică – Informatică
 • O clasă: Științe Sociale
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către doamna Melinia P. Ștefan (Alexa), absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, în sesiunea iulie 2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Statele de funcții al proiectului RECENT AIR, MySIMS – 127324, în perioada septembrie 2021 – august 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei proiectului RECENT AIR, MySIMS – 127324.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar și administrativ din cadrul Facultății de Litere, după cum urmează:
 • Comisia de analiză a abaterilor disciplinare ale personalului didactic și de cercetare:

Președinte:

  • Conf. univ. dr. Oana Ileana Macari, Prodecan

Membri:

  • Prof. univ. dr. Simona Mihaela Modreanu
  • Prof. univ. dr. Leonte Ivanov
  • Reprezentant sindical: Prof. univ. dr. Liliana Rodica Foșalău
  • Reprezentant DERU: – Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională

Secretar:

  • O persoană din cadrul Serviciului Personal și Dezvoltare Profesională
 • Comisia de analiză a abaterilor disciplinare ale personalului didactic – auxiliar și administrativ

Președinte:

  • Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Decan

Membri:

  • Bogdan Constantinovici, administrator șef facultate
  • Adela Sîngeorzan, secretar șef facultate
  • Reprezentant sindical: Victoraș Stoian, administrator financiar (S)G I
  • Reprezentant DERU: – Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională

Secretar:

  • O persoană din cadrul Serviciului Personal și Dezvoltare Profesională
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei pentru încadrarea în categoria proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare, din partea Departamentului de Științe Socio – Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, după cum urmează:

Președinte:

  •  CS II dr. Ana – Maria Gînsac

Membri:

  • CS II dr. Valentina Diana Rusu
  • CS III dr. Andrei Constantin Sălăvăstru

Membri supleanți:

  • CS III dr. Constantin – Ionuț Mihai

Hotărâre cu privire la aprobarea acordării delegației de predare, pentru semestrul al II – lea al anului universitar 2021-2022, doamnei asist. dr. Anca – Maria Nica din cadrul Facultății de Informatică