HOTĂRÂRILE SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI din data de 18 noiembrie 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

 

1.      Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:

 • Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
 • Stud. Bianca Artene
 • Stud. Patriciu Roșață

2.      Hotărâre cu privire la validarea alegerii reprezentanților studenților în Senatul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

 •  Stud. Mădălin Florea – reprezentantul studenților din partea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • Stud. Diana Maria Crețu – reprezentantul studenților din partea Facultății de Matematică.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiilor de specialitate ale Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

4. Hotărâre cu privire la validarea domnului Șef lucrări dr. Ciprian – Claudiu Mânzu în funcţia de prodecan al Facultății de Biologie.

5. Hotărâre cu privire la validarea în Consiliului Facultății de Fizică a:

 • Doamnei Conf. univ. dr. Iordana Aștefănoaei – membru permanent;
 • Doamnei Lector univ. dr. habil. Lavinia – Petronela Curecheriu – membru supleant.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2022  al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

7. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de CS, poziția 6, pe perioadă determinată (durata derulării concursului), cu timp de lucru parțial de 2 ore/zi, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare “Senzori MicroLIBS pentru misiuni robotizate de explorare planetară și astrobiologice”, cu acronim ROBIM, contract de finanțare nr. PCE 197/2021.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de concurs propuse de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor pentru pentru ocuparea postului de cercetare CS III, poziția 2, din cadrul proiectul de cercetare “Comportamentul de Economisire al Gospodăriilor – O analiză Socio – Economică din Perspectiva Gospodăriilor, Băncilor și a autorităților de Reglementare”, cu acronim SAVEBEHAVE, cod Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0929.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lector. univ. dr. Elena Seghedin, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în anul universitar 2021-2022.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către domnul Alexandru – Horia Ciobanu, absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, specializarea Drept, la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, specializarea Drept, în sesiunea februarie 2022.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de Biologie, după cum urmează:

Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Biologie Biochimie Biochimie Licență IF 180
Biologie Biologie Biologie Licență IF 180
Ştiinţa Mediului Ecologie şi protecţia mediului Ecologie şi protecţia mediului Licență IF 180
Biologie Biotehnologii microbiene şi celulare Biotehnologii microbiene şi celulare Master IF 120
Biologie Conservarea biodiversităţii Conservarea biodiversităţii Master IF 120
Biologie Genetică moleculară Genetică moleculară Master IF 120
Ştiinţa Mediului Consiliere de mediu Consiliere de mediu Master IF 120

12. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de Chimie, după cum urmează:

Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Chimie Biochimie tehnologică Biochimie tehnologică Licenţă IF 180
Chimie Chimia mediului şi siguranţă alimentară Chimia mediului şi siguranţă alimentară Master IF 120
Chimie Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Master IF 120
Chimie Chimie Chimie Licenţă IF 180
Chimie Chimie clinică Chimie clinică Master IF 120
Chimie Chimie medicală Chimie medicală Licenţă IF 180

13. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de Drept, după cum urmează:

Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Drept Drept Drept Licenţă IF 240
Drept Drept Drept Licenţă IFR 240
Drept Drept European Drept European Master IF 120
Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare Regională (interdisciplinar cu domeniile Geografie, Finanţe, Administrarea Afacerilor, Ştiinţe Administrative) Dezvoltare Regională (interdisciplinar cu domeniile Geografie, Finanţe, Administrarea Afacerilor, Ştiinţe Administrative) Master IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii Europene (intersdisciplinar cu domeniile Ştiinţe Administrative, Ştiinţe Politice, Drept) Studii Europene (intersdisciplinar cu domeniile Ştiinţe Administrative, Ştiinţe Politice, Drept) Master IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii Europene (intersdisciplinar cu domeniile Ştiinţe Administrative, Ştiinţe Politice, Drept) Studii Europene (intersdisciplinar cu domeniile Ştiinţe Administrative, Ştiinţe Politice, Drept) Master IFR 120

14. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, după cum urmează:

Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de invatamant Nr. credite
Management Achiziții, Distribuție, Logistică Achiziții, Distribuție, Logistică master IF 120
Administrarea afacerilor Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor master IF 120
Administrarea afacerilor Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor master IFR 120
Științe administrative Administrație Publică Administrație Publică master IF 120
Științe administrative Administratie Publică Administrație Publică licență IF 180
Științe administrative Administrație Publică Administrație Publică licență ID 180
Administrarea afacerilor Administrarea Afacerilor (in Limba Engleză Administrarea Afacerilor (în Limba Engleză) licență IF 180
Economie și afaceri internaționale Afaceri Internaționale si Strategii Interculturale Afaceri Internaționale si Strategii Interculturale master IF 120
Marketing Analiză si Strategie de Marketing Analiză si Strategie de Marketing master IF 120
Finanțe Bănci si Piețe Financiare Bănci si Piețe Financiare master IF 120
Contabilitate Contabilitate si Informatică de Gestiune Contabilitate si Informatică de Gestiune licență IF 180
Contabilitate Contabilitate si Informatică de Gestiune Contabilitate si Informatică de Gestiune licență ID 180
Contabilitate Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Contabilitate, Diagnostic, Evaluare master IF 120
Contabilitate Contabilitate, Expertiză și Audit Contabilitate, Expertiză și Audit master IF 120
Contabilitate Contabilitatea Afacerilor Contabilitatea Afacerilor master IF 120
Contabilitate Contabilitatea Afacerilor Contabilitatea Afacerilor master IFR 120
Informatică economică Dezvoltare Software și Sisteme Informatice de Afaceri/ Software Development and Business Information Systems, cu Predare în Limba Engleză Dezvoltare Software și Sisteme Informatice de Afaceri/ Software Development and Business Information Systems, cu Predare în Limba Engleză master IF 120
Administrarea afacerilor Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor licență IF 180
Administrarea afacerilor Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Economia Comertului, Turismului și Serviciilor, Bălți licență IF 180
Economie Economia și Dreptul Afacerilor (Interdisciplinar cu Domeniul: Drept) Economia și Dreptul Afacerilor (Interdisciplinar cu Domeniul: Drept) master IF 120
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale licență IF 180
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale master IF 120
Finanțe Finanțe – Asigurări Finanțe – Asigurări master IF 120
Finanțe Finanțe și bănci Finanțe și bănci licență IF 180
Finanțe Finanțe și bănci  Finanțe și bănci licență ID 180
Finanțe Finanțe si managementul riscului Finanțe și managementul riscului, cu predare in limba engleză master IF 120
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică Economică Informatică Economică licență IF 180
Management Management Management licență IF 180
Management Management Management licență ID 180
Administrarea afacerilor Management în turism Management în turism, Bălți master IF 120
Administrarea afacerilor Management Turistic și Hotelier Management Turistic și Hotelier master IF 120
Management Managementul Organizațiilor ManagementulOrganizațiilor master IF 120
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor Managementul proiectelor master IF 120
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor Managementul proiectelor master IFR 120
Management Managementul Resurselor Umane Managementul Resurselor Umane master IF 120
Management Managementul Resurselor Umane Managementul Resurselor Umane master IFR 120
Management Managementul și Dezvoltarea Resurselor Umane Managementul și Dezvoltarea Resurselor Umane master IF 120
Management Managementul Strategic al Resurselor Umane în Europa /Strategic Human Resources Management in Europe Managementul Strategic al Resurselor Umane în Europa /Strategic Human Resources Management in Europe master IF 120
Marketing Marketing Marketing licență IF 180
Marketing Marketing și Comunicare în Afaceri Marketing și Comunicare în Afaceri master IF 120
Marketing Negocieri – Relații Publice Negocieri – Relații Publice master IF 120
Informatică Economică Sisteme Informaționale pentru Afaceri Sisteme Informaționale pentru Afaceri master IF 120
Cibernetică și statistică Statistica si Actuariat in Asigurari și Sanatate Statistica si Actuariat in Asigurari și Sanatate master IF 120
Cibernetică, statistică și informatică economică Statistică și Previziune Economică Statistică și Previziune Economică licență IF 180
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Filosofie Filosofie Filosofie Licenţă IF 180
Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural Filosofie aplicată şi management cultural Masterat IF 120
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice Licenţă IF 180
Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Relaţii publice şi publicitate Masterat IF 120
Științe Politice Științe Politice Științe Politice Licență IF 180
Relații Internaționale și Studii Europene Relații Internaționale și Studii Europene Relații Internaționale și Studii Europene Licență IF 180
Științe Politice Politici Publice și Management Instituțional Politici Publice și Management Instituțional Masterat IF 120
Științe Politice Studii de Dezvoltare Internațională Studii de Dezvoltare Internațională (în limba engleză) Masterat IF 120
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de Fizică, după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Fizică Fizică Fizică Licenţă IF 180
Fizică Fizică Informatică Fizică Informatică Licenţă IF 180
Fizică Fizică Medicală Fizică Medicală Licenţă IF 180
Ştiinţe inginerești aplicate Fizică Tehnologică Fizică Tehnologică Licenţă IF 180
Ştiinţe inginerești aplicate Fizică Tehnologică Fizică Tehnologică (Bălți – Republica Moldova) Licență IF 180
Fizică Fizică pentru tehnolgii avansate Fizică pentru tehnolgii avansate Master IF 120
Fizică Biofizică și fizică medicală Biofizică și fizică medicală Master IF 120
 

Fizică

Metode fizice aplicate în kintetoterapie și recuperare medicală Metode fizice aplicate în kintetoterapie și recuperare medicală Master IF 120
 

Fizică

Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații Master IF 120
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de de Geografie și Geologie, după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Geografie Geografie Geografie Licență IF 180
Geografie  

Geografia Turismului

 

Geografia Turismului

Licență IF 180
Geografie Geografia Turismului (În Limba Franceză) Geografia Turismului ( În Limba Franceză) Licență IF 180
Geografie  

Planificare Teritorială

 

Planificare Teritorială

Licență IF 180
Geografie  

Hidrologie și Meteorologie

 

Hidrologie și Meteorologie Licență IF 180
Știința mediului  

Geografia Mediului

 

Geografia Mediului Licență If 180
 

Geologie

Geochimie Geochimie Licență IF 180
Inginerie geologică Inginerie Geologică Inginerie Geologică Licență IF 240
Geografie  

Turism și Dezvoltare Regională

 

Turism și Dezvoltare Regională

 

Master IF 120
Geografie Turism și Dezvoltare Regională/ Tourisme et Developpment Regional Turism și Dezvoltare Regională/Tourisme Et Developpment Regional Master IF 120
Geografie Riscuri Naturale Și Amenajarea Teritoriului Riscuri Naturale Și Amenajarea Teritoriului Master IF 120
Geografie Geomatică  

Geomatică

 

Master IF 120
Știința mediului  

Mediul Actual și Dezvoltare Durabilă

 

Mediul Actual și Dezvoltare Durabilă

Master If 120
Geologie  

Geochimia Mediului

 

Geochimia Mediului

Master IF 120
Inginerie geologică  

Geologie De Sondă

 

Geologie De Sondă

Master IF 120
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de de Istorie, după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Istorie Istorie Istorie Licență IF 180
Istorie Istorie Istorie Licență ID 180
Istorie Arheologie, civilizație și artă antică Arheologie, civilizație și artă antică Master IF 120
Istorie Instituții și ideologii ale puterii în Europa Instituții și ideologii ale puterii în Europa Master IF 120
Istorie Patrimoniu și turism cultural Patrimoniu și turism cultural Master IF 120
Istorie Relații, instituții și organizații internaționale Relații, instituții și organizații internaționale Master IF 120
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de de Informatică, după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Informatică Informatică Informatică Licenţă IF 180
Informatică Informatică Informatică (în limba engleză) Licenţă IF 180
Informatică Ingineria sistemelor software Ingineria sistemelor software (în limba engleză) Master IF 120
Informatică Lingvistică computaţională Lingvistică computaţională (în limba engleză) Master IF 120
Informatică Optimizare computaţională Optimizare computaţională (în limba engleză) Master IF 120
Informatică Sisteme distribuite Sisteme distribuite (în limba engleză) Master IF 120
Informatică Securitatea informaţiei Securitatea informaţiei (în limba engleză) Master IF 120
Informatică Studii avansate în informatică Studii avansate în informatică (în limba engleză) Master IF 120
Informatică Inteligenţă artificială şi optimizare Inteligenţă artificială şi optimizare (în limba engleză) Master IF 120
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de Litere după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Limbă și literatură Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) licență IF 180
Limbă și literatură Limba și literatura română – Literatură universală și comparată Limba și literatura română – Literatură universală și comparată licență IF 180
Limbă și literatură Literatură universală și comparată – Limbă și literatură modernă Literatură universală și comparată – Limbă și literatură modernă licență IF 180
Limbă și literatură Filologie Clasica (Limba latină – Limba greacă veche)

 

Filologie Clasica (Limba latină – Limba greacă veche)

 

licență IF 180
Limbă și literatură Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă) – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă) Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă) – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă) licență IF 180
Limbă și literatură Limbă și literatură modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă) – Limba și literatura română Limbă și literatură modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă) – Limba și literatura română licență IF 180
Limbă și literatură Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă) – Literatură universală și comparată Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/spaniolă) – Literatură universală și comparată licență IF 180
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) Studii americane (în limba engleză) licență IF 180
Limbi moderne aplicate  

Traducere și interpretare

 

Traducere și interpretare

licență IF 180
Științe ale comunicării Jurnalism Jurnalism licență IF 180
Filologie Cultură germană în context european Cultură germană în context european master IF 120
Filologie Limbi, literaturi și civilizații străine Limbi, literaturi și civilizații străine master IF 120
Filologie Lingvistică generală și româneasca Lingvistică Generală și româneasca master IF 120
Filologie Literatura româna și hermeneutică literară Literatura româna și hermeneutică literară master IF 120
Filologie Literatură universală și comparată Literatură universală și comparată master IF 120
Filologie Studii americane Studii americane master IF 120
Filologie Studii francofone Studii francofone master IF 120
Filologie Traducere și terminologie Traducere și terminologie master IF 120
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de Matematică, după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Matematică Matematică Matematică Licență IF 180
Matematică Matematică informatică Matematică informatică Licență IF 180
Matematică Master de cercetare în matematică Master de cercetare în matematică Master IF 120
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de de Teologie Ortodoxă, după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Teologie Teologie Ortodoxă Pastorală Teologie Ortodoxă Pastorală Licență Zi 240
ArteVizuale Artă Sacră Artă Sacră Licență Zi 180
Teologie Teologie Ortodoxă Asistență Socială Teologie Ortodoxă Asistență Socială Licență Zi 180
Teologie Arta Sacră în Patrimoniul cultural Arta Sacră în Patrimoniul cultural Master Zi 120
Teologie Comunicare și Consiliere Psihologică și Spirituală (Interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) Comunicare și Consiliere Psihologică și Spirituală (Interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) Master Zi 120
Teologie Familia creștină contemporană Familia creștină contemporană Master Zi 120
Teologie Misiune și slujire pastorală Misiune și slujire pastorală Master Zi 120
Teologie Teoria și practica formării religioase Teoria și practica formării religioase Master Zi 120
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificărilor aferente programelor de studii universitare, a căror valabilitate expiră la finalul anului 2021, din cadrul Facultății de de Teologie Romano – Catolică, după cum urmează:
Domeniul de studii Denumirea calificării Denumirea programului de studii universitare Ciclul de studii Forma de învățământ Numărul de credite
Teologie Teologie Romano-Catolică Asistență Socială Teologie Romano-Catolică Asistență Socială Licență IF 180
Teologie Teologie Romano-Catolică Pastorală Teologie Romano-Catolică Pastorală Licență IF 240
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Arheologie, civilizație și artă antică, aferentă programului de studii universitare de master Arheologie, civilizație și artă antică, în cadrul extensiunii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la Universitatea Umanistă din Ismail, în limba română, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială, în domeniul acreditat Kinetoterapie, la forma de învățământ cu frecvență, 180 de credite, cu predare în limba română, începând cu anul universitar 2022-2023, în cadrul Universității Naționale “Yurii Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Kinetoterapie și motricitate specială, aferentă programului de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială, în cadrul Universității Naționale “Yurii Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina, în limba română, la forma de învățământ cu frecvență, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Kinetoterapia în Geriatrie, în domeniul acreditat Știința Sportului și Educației Fizice, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite, cu predare în limba română, începând cu anul universitar 2022-2023, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Kinetoterapie în Geriatrie, aferentă programului de studii universitare de master Kinetoterapia în Geriatrie, în limba română, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Kinetoterapia în Geriatrie, în domeniul acreditat Știința Sportului și Educației Fizice, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite, cu predare în limba engleză, începând cu anul universitar 2022-2023, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Kinetoterapia în Geriatrie, aferentă programului de studii universitare de master Kinetoterapia în Geriatrie, în limba engleză, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării unei structuri sub coordonarea Comisiei de Etică, denumită Biroul Etică și Deontologie Universitară (BEDU), începând cu data de 15.11.2021.