Joi, 9 aprilie 2020, au demarat lucrările de construcţii aferente proiectului Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

În urma derulării pe platforma de achiziții publice a procedurii privind atribuirea contractului de execuție de lucrări pentru acestă investiție, la data de 12 martie 2020, s-a încheiat contractul de lucrări cu compania câștigătoare, respectiv SC TEC TELECOM SRL.

Proiectul, în valoarea totală de 17.478.080,59 lei, urmărește creșterea calitativă și cantitativă a spațiului didactic al Universității cu 1806.27 mp, respectiv cu 13 săli de curs și seminar, 1 amfiteatru, 5 spații de birouri pentru cadrele didactice, precum și îmbunătățirea condițiilor de studiu și de cercetare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Clădire de patrimoniu, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, corpul E al UAIC a fost cea mai veche închisoare din Iași, cunoscută și sub numele de Casa „Canano” și a funcționat aproape un secol, între anii 1830 și 1916.