Cariera dublă a studenților sportivi în perioada pandemiei Covid-19 – un studiu More than gold

În cadrul proiectului More than gold (603346-EPP-1-2018-1-LV-SPO-SCP), programul ERASMUS+ Sport Collaborative Partnership (coordonator University of Latvia, membri: University “G. D’Annunzio” of Chieti-Pescara, Universidad Católica San Antonio de Murcia, European Athlete as Student Network, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, University of Coimbra), a fost publicat articolul cu titlul ”Dual Careers of Athletes During COVID-19 Lockdown” în prestigiosul jurnal Frontiers in Psychology, secțiunea Movement Science and Sport Psychology

Acest studiu realizat pe 467 de studenți sportivi din 11 țări a urmărit explorarea capacităților studenților sportivi în a face față provocărilor academice, sportive și sociale în timpul carantinei 2020 și a identificat aspecte noi ale carierei duble. Constatările evidențiază rolul substanțial al carierei duble în ceea ce privește modul de a reacționa și a se adapta la efectele pandemiei CODIV-19 a studenílor sportivi, acesta realizându-se prin învățare și antrenare la domiciliu, cu materiale valoroase de e-learning.

În acest proiect Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași este reprezentată de conf. dr. Liliana –Elisabeta Radu, conf. dr. Oana-Mihaela Rusu și conf. dr. Cristian-Mihail Rus de la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Articolul integral poate fi consultat la adresa

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.657671/full