Stagii de studiu – după selecție

Pași de urmat după selecția de la facultate:

1. Înscrie-te online la universitatea gazdă – de consultat site-ul universității gazdă pentru a te informa cu privire la documentele de completat si deadline-ul până la care pot fi trimise.

2. Completează cererea tip de deplasare după  modelul acesta și vino cu ea la Biroul Erasmus+. Îți poți face o programare înainte ca să nu fii nevoit să aștepți la rând.

Înainte de obținerea primelor 3 semnături de la facultate, te așteptăm la Biroul Erasmus+ (dna. Cerasela PIȘTA), cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării, cu cererea de deplasare și documentele de mai jos completate, în vederea calculării cuantumului bursei (totalul în Euro):

a) invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau copie. În cazul emailului, vei depune un printscreen.

b) Contractul de studii – Learning agreement for studies semnat de tine, coordonatorul Erasmus+ al UAIC și coordonatorul Erasmus+ al universităţii gazdă: copie

c) Calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen

d) Declaratie Erasmus : original

e) Fisa_bursier_ERASMUS: original

3. Completează contractul financiar: vei primi contractul financiar prin e-mail numai după aprobarea cererii tip de deplasare în străinătate și a documentelor menționate la pasul 2. Contractul financiar și Declarația-Angajament se completează numai electronic și se printează în 3 exemplare.

Ca beneficiar al unui stagiu Erasmus de studiu ai posibilitatea de a alege între:

  • a te prezenta la notariat împreună cu garantul tău, pentru semnarea și autentificarea Declarației-Angajament în 3 exemplare. Tu și garantul tău veți semna Declarația-Angajament numai în fața notarului.
  • a te prezenta la Biroul Erasmus+ împreună cu garantul tău, pentru semnarea Declarației-Angajament (3 exemplare) și a contractului financiar (3 exemplare). Tu și garantul tău veți semna contractul financiar și Declarația-Angajament numai în fața reprezentantului Biroului Erasmus+, fără a mai fi nevoie să vă prezentați la notariat.

Ulterior, vei aduce cele 3 exemplare de contract financiar și cele 3 exemplare de Declarație-Angajament  la Biroul Erasmus+ (dra Andreea CIRIDARIU) împreună cu următoarele documente: extras de cont in Euro, asigurare medicală de sănătate (card european sau oricare altă asigurare privată; valabilitate pe toată durata stagiului), copie buletin beneficiar, copie buletin garant, adeverința de salariat a garantului sau cupon de pensie (în cazul în care garantul este pensionar).

Toate documentele se depun la Biroul Erasmus+ cu cel puțin 14 zile  și cu cel mult 2 luni înainte de începerea stagiului pentru a fi aprobate de conducerea universității (ședințe săptămânale, cu excepția lunii august). În momentul depunerii contractului financiar la Biroul Erasmus+, trebuie să ridici Ordinul sau Dispoziția de deplasare

4. Efectuează prima testare lingvistică online (OLS) după primirea e-mailului de invitație.