Mobilități de studiu – înainte de plecare

Pași de urmat înainte de plecarea în mobilitate:

1. Înscrie-te on-line la universitatea gazdă – de consultat site-ul universității gazdă pentru a te informa cu privire la documentele de completat si deadline-ul până la care pot fi trimise.

2. Completează cererea de deplasare după modelul acesta și vino cu ea la Biroul Erasmus+. Îți poți face o programare înainte ca să nu fii nevoit să aștepți la rând.

Înainte de obținerea primelor 3 semnături de la facultate, te așteptăm la Biroul Erasmus+ (dra. Andreea PURCARU), cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării, cu cererea de deplasare și documentele de mai jos completate, în vederea calculării cuantumului bursei (totalul în Euro):

a) invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau copie. În cazul emailului, vei depune un printscreen.

b) Contractul de studii – On-line Learning agreement for studies semnat de tine, coordonatorul Erasmus+ al UAIC și coordonatorul Erasmus+ al universităţii gazdă: se semnează exclusiv on-line prin intermediul platformei OLA (https://learning-agreement.eu/)

c) Calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen

d) Declaratie Erasmus: original

e) Fișă student Erasmus: original

3. Completează contractul financiar: vei primi contractul financiar prin e-mail numai după aprobarea cererii tip de deplasare în străinătate și a documentelor menționate la pasul 2. Contractul financiar se completează numai electronic și se printează în două exemplare.

Ulterior, te vei prezenta la Biroul Erasmus+ pentru semnarea contractului financiar (2 exemplare). Vei semna contractul financiar numai în fața reprezentantului Biroului Erasmus+. Împreună cu contractul, vei aduce și următoarele documente: extras de cont in Euro, asigurare medicală de sănătate (card european sau oricare altă asigurare privată cu valabilitate pe toată durata mobilității), copie buletin.

Toate documentele se depun la Biroul Erasmus+ cu cel puțin 14 zile  înainte de începerea mobilității pentru a fi aprobate de conducerea universității (ședințe săptămânale, cu excepția lunii august). În momentul depunerii contractului financiar la Biroul Erasmus+, trebuie să ridici Ordinul Rectorului/Dispoziția de deplasare.

4. Efectuează testare lingvistică on-line (OLS) pe noua platformă EU Academy.

5. Descarcă aplicația Erasmus+ App (https://erasmusapp.eu/).

6. Citește cu atenție informațiile cuprinse în Carta Studentului Erasmus.