Mobilități de predare pentru cadre didactice

Apel la candidaturi octombrie – noiembrie 2023:

Apel la candidaturi mai 2023:

Mobilităţi de predare KA107:

Reguli generale:

 • Min. 8 ore de predare/săptămână
 • Durata perioadei de mobilitate: min. 5 zile – max. 2 luni
 • Calculator de distanțe

Organizarea mobilităţii:

 • Contactarea coordonatorului Erasmus+ responsabil cu stagiile de predare
 • Pregătirea dosarului de candidatură
  1. Curriculum Vitae;
  2. Formularul de candidatură
  3. Teaching Programme completat de candidat;
  4. Teaching Programme / invitație semnat(ă) de universitatea gazdă / email de confirmare a acceptului de primire de la universitatea gazdă;
  5. Adeverința din care să reiasă relația contractuală la zi cu UAIC.
 • Depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus / secretariatul facultății, după caz

Plata grantului:

La întoarcerea din mobilitate:

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.