Mobilități de studiu – la întoarcerea din mobilitate

PAȘI DE URMAT LA REVENIREA DIN MOBILITATEA DE STUDIU ERASMUS+

 În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii mobilității, trebuie să depui la Serviciul Relații Internaționale (Biroul Erasmus+) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași următoarele documente (nu uita să îți faci programare înainte):

  • Acordul de formare profesională („Learning Agreement – Student Mobility for Studies”) – modificări Learning Agreement semnat de tine și reprezentanții celor două universități, în cazul modificării disciplinelor inițial aprobate prin Learning Agreement – original sau copie. Modificările se pot efectua în termen de 5 săptămâni de la începerea semestrului.
  • Certificate of stay (Certificatul de ședere) emis de organizația gazdă la finalul mobilității de studiu care să confirme îndeplinirea programului de studiu și durata sa– în original. Documentele care prezintă modificări, ștersături sau mâzgălituri vor fi considerate invalide si se vor solicita din nou documentele in original. Pentru evitarea acestei situații recomandăm completarea documentelor în format electronic.

ATENȚIE!!!!! Perioada care va fi completată de către reprezentanții universității gazdă în certificatul de ședere corespunde cu perioada mobilității la universitatea gazdă. Documentul nu va fi completat cu datele călătoriei, ci strict cu perioada în care studentul va fi prezent la universitatea gazdă. OBLIGATORIU va conține dată de emitere.

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data de finalizare a mobilității de studiu vei depune la dosar Situația școlară Transcript of Records (emisă și datată de universitatea gazdă privind rezultatele academice aferente mobilității Erasmus+) original sau copie;

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea pe email a invitaţiei de completare, trebuie să completezi și să transmiți on-line chestionarul UE (feedback-ul în limba engleză);

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data de finalizare a mobilității de studiu, trebuie să efectuezi evaluarea on-line obligatorie a competențelor lingvistice.