Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu Mureș și Universitatea București anunță scoaterea la concurs, în perioada aprilie-mai 2014, a 48 de poziții de cercetători postdoctorali și a 102 poziții de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvență în cadrul Școlilor Doctorale din cadrul celor 3 universități, în domeniile D1 – științe exacte și D2 – științe sociale, umaniste și economice.

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse postdoctorale în valoare de 2,600 lei, respectiv de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună pe o perioadă de 15 luni și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

commscie[fusion_builder_container hundred_percent=

Bursele postdoctorale și doctorale sunt repartizate astfel:

 • Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din  Iași – 25 burse postdoctorale și 52  burse doctorale;
 • Universitatea București –3  burse postdoctorale și 10 burse doctorale;
 • Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureș – 20 burse postdoctorale și 40 burse doctorale.

Bursele vor fi oferite în cadrul proiectului Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

La concursul pentru bursele postdoctorale pot participa cercetători care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
 •    a obținut titlul de doctor în țară sau în străinătate cu maximum 5 ani înainte de înscrierea în competiție;
 • să nu mai fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013.

La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :

 • doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la una dintre cele 3 universitați partenere;
 • cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
 • să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul proiectului: www.postdoc.commscie.uaic.ro

 

Semnarea contractelor cu cercetătorii doctorali și postdoctorali admiși în grupul țintă

Semnarea contractelor cu cercetătorii doctorali și postdoctorali admiși în grupul țintă va avea loc în perioada 5 – 16 iunie 2014.

Vezi aici mai multe informații.

 

Date de contact:

Școala de Studii și Cercetări Postdoctorale CommScie (SSCP CommScie)

www.postdoc.commscie.uaic.ro.

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 • conf.univ.dr.Irina GOSTIN, asistent manager:  e-mail: irinagostin@yahoo.com, tel. 0232-201510, fax: 0232-201472, mobil 0747497276;
 • Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: catplas@uaic.ro, tel. 0232-201202, mobil 0724812677.

Universitatea București

Universitatea ,,Petru Maior” Târgu-Mureș

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]