Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2021/2022. Aceste burse sunt oferite studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor.

Bursierii pot urma studii universitare de licenţă, de masterat  și de doctorat, stagii de cercetare/ specializare (cu durata de 3 – 10 luni) sau  cursuri de vară.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2021/2022 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc pe site-ul www.roburse.ro

Acorduri bilaterale: