S-a deschis apelul NGI Explorers  din cadrul Programul de Mobilitati al Comisiei Europene, care sprijină  cercetătorii și inovatorii din Europa pentru un schimb de experiență cu cercetatori din Statele Unite.

Aplicantii selectați în cadrul apelului vor putea beneficia de o perioadă de instruire de 3-6 luni,in domeniul rețelelor informatice.

Ariile de interes includ tehnologii emergente, cum ar fi AI, Blockchain, IoT, Big Data și toate acele facilități care vor dezvolta economia digitală în următorii 15 ani.

Cheltuielile de deplasare și subzistență va fi acoperit 100% din fonduripublice ale UE.

Informații suplimentare despre acest apel veți gasi accesând *ghidul solicitantului* , precum si din cadrul *webinarului informativ * care va avea loc în data de 25 iunie, ora 11:00 (CEST).

Data limită pentru aplicatie : 31 iulie, ora 12.00 (CEST).

Informatii suplimentare!