A fost lansat apelul pentru Granturi si Propuneri de Proiecte Comune in cadrul Cooperarii Stiintifice intre Romania si IUCN pe anul 2021.

Instrucțiuni de transmitere a propunerilor: Transmiterea propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN se va face centralizat pe instituție (în cazul unui consorțiu, instituție coordonatoare), fiind necesară desemnarea la nivelul acesteia a unui responsabil pentru cooperarea științifică cu IUCN Dubna.

O instituție (coordonatoare) poate depune, pentru o anumită temă din Planul tematic al IUCN pentru anul 2021, maxim o propunere de grant și maxim o propunere de proiect.

Planul tematic pentru anul 2021 este accesibil la adresa web http://www.jinr.ru/staff-en/science_ptp-en/, deocamdată în stadiul de „draft”; solicitanții sunt rugați să consulte versiunea finală a acestuia care va fi postată pe aceeași pagină spre sfârșitul lunii noiembrie 2020 și să indice, în propunerile transmise, codul corespunzător al temei.

Propunerile de granturi si proiecte cu IUCN se vor transmite centralizat pe instituție, de către responsabilul desemnat pentru cooperarea științifică cu IUCN, în format electronic (email sau filetransfer) la adresa jinr@ifa-mg.ro.

Solicitarea de finanțare va cuprinde:

  • Adresa însoțitoare din partea reprezentantului legal al instituției; model
  • Anexa nr. 1 la Adresă – Lista propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN (în format editabil, model)
  • Anexa nr. 2 la Adresă – Propunerile de granturi și de proiecte cu IUCN (câte un fișier de tip arhivă zip/rar pentru fiecare propunere, conținând formularul completat și CV-urile participanților)

Formulare:

Termenul limita pentru transmiterea propunerilor de granturi si proiecte este 18 decembrie 2020.

Formularele editabile sunt disponibile la adresa web http://www.ifa-mg.ro/jinr/

Informatii suplimentare pot fi obtinute:

  • prin e-mail, la adresa jinr@ifa-mg.ro
  • Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică (SMACS) – Cristina TOPA ( cristina.topa@uaic.ro, Telefon/ Fax: 0232 20 1382)