Institutul American de Studii Sud-Est Europene (AISEES) este o instituție dedicată facilitării cercetării academice în Sud-Estul Europei pentru cercetătorii din Statele Unite ale Americii și colaborării deschise și active între acești cercetători și cei din țările Sud-Est Europene (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia și Slovenia).
Institutul își dedică activitatea cercetării științelor umaniste și a celor sociale (pentru domenii precum antropologie, arheologie, istoria artei, comunicare și relații publice, economie, epigrafie, etnografie și folclor, istorie, limbi străine și lingvistică, muzică ș.a.m.d.), din preistorie până în contemporaneitate.

AISEES anunță deschiderea unei linii de finanțare, mai exact a trei granturi menite să suporte cheltuielile de călătorie de până la 2.500 de $ pentru studenții avansați sau cercetătorii ce locuiesc și doresc să călătorească din Sud-Estul Europei (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia și Slovenia), granturi acordate pentru prezentarea unor cercetări originale în cadrul unor conferințe de profil din Statele Unite ale Americii. Fondurile intenționează să acopere costurile de transport, dus-întors spre conferință, eventualele taxe de participare și de cazare pe durata evenimentului.

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere pentru acest tip de grant este 30 august 2019.

În funcție de numărul celor înscriși, cei ce vor avea prioritate sunt aceia care vor călători în premieră la o conferință de pe teritoriul Statelor Unite precum și cei ce vor participa în calități multiple în cadrul acestor evenimente (cum ar fi calitatea cumulată de participant și moderator). Aplicanții sunt eligibili pentru un singur grant.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:
1. Formularul AISEES de aplicare pentru grantul de călătorie completat
2. Un CV sumar al aplicantului (de aproximativ două pagini)
3. O estimare a costului de călătorie, cazare și eventuale taxe de participare la conferință
4. O scrisoare care să certifice participarea în cadrul conferinței pentru care se va acorda grantul
5. O scrisoare de recomandare de la conducătorul departamentului/instituției sau de la coordonatorul științific al aplicantului

AISEES va oferi întreaga sumă aplicanților câștigători ai grantului. Beneficiarul grantului trebuie să certifice prin documente (facturi fiscale) costurile de călătorie (bilete de avion/autocar/tren sau e-bilete), cazare și eventualele taxe de participare.
Anunțarea beneficiarilor granturilor de călătorie AISEES va fi făcută via email în cursul lunii septembrie a.c..

Pentru mai multe informații, puteți accesa website institutiei (www.aisees.org),  e- mail AISEESorg@gmail.com, sau puteți intra în legătură directă telefonică cu reprezentantul AISEES regional, Lucian-Mircea Mureșan (+40 740 156 000)