Webinarii care oferă potențialilor solicitanți și altor părți interesate din cercetarea și inovarea UE oportunitatea de a obține informații și de a pune întrebări despre principalele instrumente de finanțare, procesele Orizont Europa și noutățile.

Informații suplimentare: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/