Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Organismul Intermediar pentru Cercetare, a lansat competițiile:

Intreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off
Buget: 8.000.000 Euro (aproximativ 39.583.200 lei).
Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 200.000 Euro (aproximativ 989.580 lei).
Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni, cu posibilitate de prelungire, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.
Detalii: https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4404/semnat-ordinul-mipe-nr-875-06-06-2022-pentru-aprobarea-ghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-tip-de-proiect-intreprinderi-inovatoare-de-tip-start-up-i-spin-off-apel-2022

Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi – Proiect tehnologic inovativ
Buget: 35.993.816 Euro (aproximativ 178.093.802 lei).
Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 3.000.000 Euro (aproximativ 14.843.700 lei).
Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni, cu posibilitate de prelungire, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.
Detalii: https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4403/ghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-de-intreprinderi-proiect-tehnologic-inovativ-apel-2022