Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 a fost adoptată de Guvern

Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, elaborată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, setează viziunea pentru sistemul de cercetare-inovare românesc în orizontul 2030 și exprimă opțiunea fermă de a recunoaște și susține excelența, de a recompensa performanța, de a stimula dezvoltarea colaborării între mediul public și cel privat. Știința, inovarea și antreprenoriatul de inovare vor constitui modele de succes pentru dezvoltarea sustenabilă a României în context local, național și internațional.

Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă este structurată pe patru obiective generale:

  • Dezvoltarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare;
  • Susținerea ecosistemelor de inovare asociate specializărilor inteligente;
  • Mobilizare către inovare;
  • Creșterea colaborării europene și internaționale.