Social

Activitate:

 • evidență cheltuieli cămine studențești;
 • decontări cheltuieli transport studenți;
 • distribuire către facultăți a legitimaților de student pentru reducere/gratuitate la transportul intern feroviar;
 • evidență studenți asistați social proveniți din centrele de plasament aflate în cadrul DGASPC;
 • evidență privind repartizarea locurilor în taberele studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului;
 • facturare utilități, evidență consumuri utilități, inventariere mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale consumabile, evaluare bunuri scoase din funcțiune, contracte utilități.

Persoană de contact:

Administrator financiar:  Liliana MARCIUC

E-mail: liliana.marciuc@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102 interior 2545

Cămin C5, camera 20

 

Burse

Contact

Telefon: 0232 20 1577

Cămin C12, camera 4 și camera 5

Activitate:

 • asigurarea și respectarea actelor normative care reglementează acordarea burselor studențești;
 • consultanță tuturor facultăților privind legislația în domeniul burselor studențești;
 • procesarea statelor de plată a burselor pe fiecare facultate și pe fiecare categorie de burse pentru studenții români, străini și doctoranzi;
 • asigurarea procedurii de acordare a burselor pentru studenții care provin din mediul rural, precum și acordarea burselor de performanță pentru această categorie de studenți;
 • asigurarea procedurii de acordare a burselor de ajutor social și de ajutor ocazional;
 • procesarea statelor de plată pentru studenții din anul I care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale în calitate de elevi în clasa a XII-a și care beneficiază de bursă de performanță;

Persoane de contact:

 • Roxana-Cornelia DRAGALINA – administrator financiar, 0232 20 1102 interior 2571, roxana.rosu@uaic.ro
 • Mioara DRAGOMIR – administrator financiar, 0232 20 1577, mioara.dragomir@uaic.ro
 • Clemansa Cătălina PRISACARIU – administrator financiar, 0232 20 1577, catalina.prisacariu@uaic.ro

 

Informatizare

Contact

Telefon: 0232 20 1041
Cămin C12, camera 5

Activitate:

 • elaborare și implementare programe informatice specifice Direcției Cămine și Cantine;
 • asistență tehnică a bazei de date de la burse, cămine, casierii și decontări cheltuieli transport studenți;
 • întreținerea tehnicii de calcul din cadrul Direcției Cămine și Cantine și arhivarea de date pe suporți magnetici.

Persoană de contact:

Florin AMARII– analist programator, aflorin@uaic.ro