„Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (RECENT AIR)” este un proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea: 1.1.1. Mari infrastructuri de CD/Universităţi-pentru regiuni mai puţin dezvoltate-LDR.

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Obiectivul general al proiectului este acela de a aduce contribuţii semnificative la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ca instituţie publică de cercetare, prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de CDI existente, orientate către monitorizarea şi analiza factorilor de mediu, precum şi prevenirea şi gestionarea durabilă a riscurilor de mediu, în vederea transferului de cunoştinţe în domenii prioritare de cercetare, de interes pentru agenţi economici sau comunităţi, unităţi administrativ teritoriale.

Scopul proiectului RECENT AIR este acela de a crea 10 unităţi CDI (Laborator de chimie aplicată în ştiinţa aerosolilor atmosferici, Iaşi; Laborator de testarea şi monitorizarea calităţii aerului urban (Air Quality Monitoring Station), Iaşi; Laborator de investigare a proceselor fizico-chimice din fază gazoasă cu implicaţii în formarea aerosolilor organici secundari, Iaşi; Laborator de sinteză organică aplicată în ştiinţele vieţii şi pământului, Iaşi; Laborator de meteorologie aplicată şi climatologie, Iaşi; Laborator de astronomie şi astrofizică, Iaşi; Laborator interdisciplinar de cercetare în geo-chimia arealelor rurale, Mădârjac-Iaşi; Laborator interdisciplinar de cercetare a mediului montan, Rarău-Suceava; Laborator interdisciplinar de cercetare a mediului marin şi a atmosferei terestre marine, Agigea-Constanţa; Laborator de geografia și fizica pământului, Tulnici-Vrancea) şi a 2 laboratoare mobile complet echipate şi funcţionalizate (Laborator mobil pentru cercetare directă în timp real a atmosferei, PRO-TRACE-01; Laborator mobil funcţional dotat cu aparatură, instrumente, echipamente pentru testarea calităţii aerului în diverse areale, PRO-TRACE-02).

Unităţile CDI vor fi dotate cu un număr semnificativ de active corporale sau necorporale şi vor fi realizate lucrări exceptate de la autorizare pentru o suprafaţă totală de 1310,31 mp. Din totalul de 441 active corporale echipamente pentru cercetare-dezvoltare, peste 45 echipamente vor fi cu valori unitare de peste 100000 EUR, unicitatea lor conferind reprezentativitate la nivel regional (41 distribuite în regiunea Nord-Est şi 5 distribuite în regiunea de Sud-Est). Peste 30 echipamente vor avea reprezentativitate la nivel naţional şi importanţă în contextul internaţional al problemei legate de investigarea caracteristicilor şi comportamentului aerosolilor atmosferici din Romania, proveniţi atât din surse antropice cât şi naturale.

Valoarea totală a proiectului este de 89.570.958,10 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 89.490.216,60 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, începând cu data de 04.09.2020 până la 03.09.2023.