Consolidarea si refuncționalizarea clădirii corpului O a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este un proiect în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod MySMIS 121671.

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității ofertei educaționale a UAIC în relație cu piața forței de munca și sectoarele economice competitive, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale ca rezultat al consolidării și refuncționalizării clădirii corpului O, pentru a crea bibliotecă și o arhivă care să valorifice fondul de carte al instituției.

Valoarea totală a proiectului este de 14.524.034,78 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.961.224,80 lei.

Proiectul își propune valorificarea potențialului unei clădiri cu o suprafață construită de 708 mp, aflată în gestiune proprie și care se prezintă într-o stare de degradare avansată, prin lucrări de consolidare, reabilitare, modernizare și prin dotarea spațiilor în vederea înființării unei biblioteci care să adune fondul de carte ale filialelor facultăților, într-un singur spațiu, pentru a deservi cititorii săi.

Perioada de implementare a proiectului este de 69 luni, începând cu data de 01.08.2017 până la 30.04.2023.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului