Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași împlementează, în calitate de partener, alături de Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC) – lider și  Cancelaria Prim-Ministrului – partener, proiectul cu titlul „Creșterea capacității analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale (REZILIENT)”, COD SIPOCA 1272 | COD MySMIS 158627.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea și introducerea unui sistem comun și a unui set de standarde unitare în administrația publică centrală privind operaționalizarea dimensiunii transversale a rezilienței instituționale, a sistemului de guvernanță și societale, având ca scop optimizarea proceselor decizionale relevante pentru cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivele specifice sunt:

 • Crearea unui cadru general pentru ameliorarea rezilienței la nivel național prin elaborarea unei propuneri de politică publică în acest sens și demararea operaționalizării măsurilor propuse în cadrul politicii publice
 • Dezvoltarea unor modalități sau măsuri de răspuns la vulnerabilitățile privind reziliența instituțională, a sistemului de guvernanță și reziliența societală. Concret, se are în vedere dezvoltarea unui program de instruire destinat personalului cu funcții de execuție și decizie din instituțiile publice în ceea ce privește folosirea de standarde, metodologii și indicatori în etapele de detectare, analiză și contracarare.

 

Prin activitățile desfăurate în cadrul proiectului se vor realiza următoarele rezultate:

 • un raport de analiză a politicilor și măsurilor europene și nationale privind operaționalizarea conceptului de reziliență
 • un set de standarde, metodologii și indicatori aplicabil la nivel național pentru evaluarea nivelului de reziliență instituțională, a sistemului de guvernanță și societală
 • o propunere de politică publică și planul de acțiune aferent
 • un set de proceduri pentru monitorizarea, consultarea și dezvoltarea unui răspuns coordonat la evoluțiile nefavorabile ale rezilienței instituționale, a sistemului de guvernanță și rezilienței societale
 • o curriculă de pregătire
  • 90 de persoane formate în timpul a 3 sesiuni diferite.
  • 40 de persoane instruite pe parcursul a 2 sesiuni
  • 120 de persoane instruite prin participarea la două exerciții de tip TTX

Acestea vor contribui la consolidarea abordării strategice și a îmbunătățirea bugetării măsurilor, având ca scop ameliorarea rezilienței instituționale, creșterea calității reglementărilor și clarificarea sarcinilor administrative între diferitele instituții și paliere administrative.

Valoarea totală a proiectului este de 2.947.500,76 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de de 2.577.238,26 lei (buget UE: 2.475.425,02 lei, buget de stat: 101.813,24 lei) și contribuţia proprie eligibilă de 370.262,50 lei.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Proiectul se va desfășura în perioada 28.03.2023 – 29.12.2023.