Prin proiectul „Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!” (manager proiect, conf. dr. Ileana Oana MACARI), finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sprijină elevii din medii defavorizate, prin facilitarea incluziunii sociale și sporirea accesului acestora la învățământul superior. În plus, vor fi sprijiniți și studenții din toate facultățile UAIC, prin acțiuni de formare comune și stagii de practică în mediul economic.

Prin intermediul unei caravane desfășurate online, cu implicarea profesorilor, studenților și elevilor care au participat în anii anteriori la programele de vară ROSE ale UAIC, în cadrul proiectului se vor distribui elevilor care studiază liceele din mediul rural și din localitățile cu sub 10.000 de locuitori materiale informative despre programele de sprijin social oferite de UAIC.

Grupul țintă al proiectului va fi informat despre oportunitățile pe care le pune UAIC la dispoziția studenților săi, respectiv burse de ajutor social, burse de ajutor social ocazional, tichete de masă la Cantina „Titu Maiorescu”, gratuitate la cazare în căminele Universității sau burse de performanță pentru studenți cu domiciliul în mediul rural, dar și altele, cum ar fi programul „Euro 200” și grantul suplimentar de 200 de euro pentru beneficiarii de burse Erasmus+. Informații detaliate despre programele de sprijin social oferite de UAIC studenților defavorizați se pot consulta aici și  aici.

A doua componentă a proiectului include activități care pot îmbunătăți relevanța pe piața forței de muncă a învățământului terțiar și are ca grup țintă studenții UAIC din toate ciclurile universtare.

Proiectul „Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!” face parte dintr-o serie de șase proiecte pentru care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut o finanțare totală de peste 2 milioane de lei la competiția FDI 2020, organizată de Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior.