• Educație pentru o societate echitabilă;
  • Internaționalizare prin susținerea mobilității academice și a capacităților de implicare în rețele europene de cercetare;
  • Conservarea ex situ a unor specii de plante de interes comunitar pentru valorificare sustenabilă și educație ecologică în Grădina Botanică din Iași;
  • Susținerea ecosistemului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în activitatea academică prin formarea continuă a personalului didactic;
  • Cercetare de excelență în datarea radiometrică a descoperirilor arheologice;
  • Dezvoltarea relațiilor interinstituționale și a parteneriatelor cu mediul economico-social prin corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră.