Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)

„Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod MySMIS 140103, contract nr. 24316/20.12.2021, este un proiect cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Componenta 1: Innotech Student.

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și încurajarea înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) sau în domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI).

Studenții beneficiari vor participa la un program acreditat de formare antreprenorială și la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.

Proiectul IUS SMART își propune susţinerea funcţionării celor 21 de afaceri noi prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare şi oferirea de suport pentru asigurarea sustenabilității şi menţinerii celor 65 locuri de muncă nou-create, pe o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea finanţării.

Valoarea totală a proiectului este de 8.904.758,33 lei, din care suma de 8.870.030,64 lei reprezintă cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 21.12.2021 până la 20.12.2023.

Mai multe informații sunt publicate la adresa: www.ius-smart.uaic.ro

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro